май 2022
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Categories
Полезно

Разпознавате ли плагиатството? Тест на Turnitin

Всеки е чувал, че източниците се цитират. Но доколко познавате плагиатството, можете да проверите в този бърз тест, съставен от Turnitin. Към него ще откриете и приложени верни отговори, придружени с кратки обяснения.


1. Кое твърдение най-добре описва защо плагиатството е правилно или погрешно?
А. Винаги е погрешно, защото е кражба и измама
Б. Плагиатството не е нещо, което можем да определим като правилно или погрешно
В. В някои случаи е ОК
Г. Няма нищо лошо в него

Верният отговор е А.
Плагиатството е акт на кражба, защото взема без позволение работата на човек, като не се посочва информация за истинския автор. Същевременно е и измама, защото създава грешното впечатление кой всъщност е написал публикацията.

2. Кое от изброените НЕ е пример за плагиатство?
А. Промяна на няколко думи от параграф, написан от друг
Б. Вземане на съществуваща идея и представянето й като нова
В. Предоставяне на пълна информация за източника на цитата
Г. Превеждане на публикацията на друг на чужд език, без той да бъде цитиран
Д. Нито едно от посочените

Верният отговор е В.
По своята същност плагиатаството е вземане на съществуващ труд и представянето му като оригинален, без да бъде цитиран източникът.

3. Допустимо е във Вашия труд да копирате и поставите изречение, написано от някой друг, просто като го оградите с кавички.
А. Вярно
Б. Грешно

Верният отговор е Б.
За да бъде цитирането правилно, освен кавички трябва да се добави и индекс, съответстващ на записа с пълната информация за източника в списъка с цитирана литература в края на труда. Поставянето единствено на кавички не е достатъчно.

4. Ако забравите да цитирате източника в работата си, това също е плагиатство.
А. Вярно
Б. Грешно

Верният отговор е А.
Плагиатството си е плагиатство, без значение дали е умишлено, или неволно. Поради тази причина ценен съвет към всеки автор е да не бърза и внимателно да проверява всички ползвани източници и тяхното цитиране.

5. Плагиатството е голям проблем само в образованието.
А. Вярно
Б. Грешно

Верният отговор е Б.
Плагиатството е проблем в най-различни сфери на обществото, не само в учебната зала. Писатели, журналисти, учени, изследователи, хора, занимаващи се с бизнес, политици… Те всички могат да бъдат изкушени да плагиатстват или да станат жертва на плагиатство, а последствията – да бъдат сериозни. Правилното цитиране в новинарски статии, научни трудове, доклади, насочени към бизнеса или политиката, позволява на хората да потвърдят получената информация и им помага да избегнат вземането на грешни решения.

6. Макар да не наранява никого, плагиатството все пак е неетично.
А. Вярно
Б. Грешно

Верният отговор е А.
Плагиатството е неетично. Тъй като е лъжа и измама, се отразява негативно върху останалите хора. Тези, които мамят, печелят незаслужена преднина, която поставя честните автори под допълнителен натиск и стрес. От своя страната – онези, чиито материали са ползвани, не получават заслужено признание.

7. Кое от изброените трябва да се цитира?
А. Когато включвам мои собствени идеи, които са уникални, в работата, която пиша
Б. Когато споменавам мои предишни публикации
В. Нито едно от изброените

Верният отговор е Б.
Използването на други публикации, макар и от същия автор, без да се посочва оригиналният източник, е пример за самоплагиатство. Задължение на пишещия е да отбележи, ако идеите/резултатите са били ползвани и преди.

8. Кое от изброените трябва да се цитира?
А. Когато се ползва информация от източници с групово авторство, като Wikipedia, които са на обществен домейн
Б. Когато се ползва информация, която се счита за общоизвестна или широкодостъпна (напр. по-голямата част от повърхността на Земята е вода)
В. Нито едно от изброените

Верният отговор е А.
Сайтове, които са на обществен домейн (безплатен, споделен с цялото общество ресурс) и създавани от много хора, също трябва да бъдат цитирани. Но не забравяйте, че за много рецензенти сайтове като Wikipedia не се считат за достоверен източник.

9. За правилно перифразиране е нужно:
А. да се променят няколко думи в текста и да се цитира като собствен
Б. да се поставят кавички и текстът да се цитира
В. да се ползва само идеята, без да се цитира
Г. да се обобщи текстът със собствени думи и да се цитира

Верният отговор е Г.
Правилното перифразиране означава интерпретиране на ползвания източник по уникален начин, със собствени думи. И задължително след това се цитира. Подмяната на думи от оригиналния текст или пренаписването му, без да се цитира източникът, също е форма на плагиатство.

10. Представете си, че попадате на две публикации относно едно и също проучване. Публикация А е оригиналното откритие, а публикация Б е анализ, който препраща към публикация А. Използвате откъс от анализа от публикация Б. Кой ще цитирате?
А. Публикация А
Б. Публикация Б
В. И двете

Верният отговор е В.
В тази ситуация публикация Б е вторичен източник. Ползването на вторични източници трябва да се избягва, доколкото е възможно. Приемливо е, когато оригиналният източник не е достъпен. В тази ситуация при цитирането първо се посочва публикация А, а след това – публикация Б. Ако не се ползва оригинална част от втората публикация (в случая – анализ), а само информация, налична в първото проучване, се цитира само публикация А.

11. Кое от изброените НЕ е цел на цитирането?
А. Цитирането помага за разпознаване на авторите, на които се позовава текстът
Б. Цитирането се ползва за разпределяне на пари за авторски права
В. Цитирането позволява на читателите да се убедят, че авторът не си е измислял

Верният отговор е Б.
Правилното цитиране показва на Вашите читатели как могат да открият ползваните източници. Цитираните източници също са подкрепление за Вашите тези – за това, че не сте сам и има други учени, които споделят гледната точка и имат данни, които я доказват. Цитирането няма пряко отношение към средствата за авторски права.

12. За задание в клас, което студентите трябва да направят индивидуално, студент А и студент Б решават да си сътрудничат. Студент А обобщава записките от проучванията, а студент Б набелязва основните открития. Двамата пишат собствени работи и никой не цитира другия. Това е:
А. неетично сътрудничество
Б. плагиатство
В. и двете
Г. приемливо сътрудничество

Верният отговор е В.
Индивидуалните задачи не предвиждат групова работа, което прави сътрудничеството неетично. Въпросът, който всеки автор трябва да си зададе, е “Опитвам ли се да се възползвам от работата на някой друг, без да му отдам заслуженото?”.

13. Кое от изброените е възможно последствие от плагиатство?
А. Съсипана репутация
Б. Отстраняване или изключване от учебно заведение
В. Загуба на пари или работа
Г. Осъждане или вкарване в затвор
Д. Само А и Б
Е. Всичко изброено

Верният отговор е Е.
Всички тези последствия показват, че плагиатството е сериозно престъпление и трябва да се избягва на всяка цена.


През 1998 г. четирима студенти от Калифорнийския университет в Бъркли създават приложение, което помага на обучаващите се да получават обратна връзка от останалите колеги за писмените си работа. Две години по-късно се появява turnitin.com, където може да се направи проверка за сходство чрез технология за търсене на съвпадения в база данни с разработките на студентите в Бъркли. През 2007 г. CrossRef (официалната агенция за регистриране на идентификатора на дигитален обект DOI, която свързва милиони онлайн научни записи) започва ексклузивно партньорство с Turnitin за проверка на сходство. С годините технологиите се развиват, а с тях и услугата. Така днес, благодарение на продукта iThenticate на Turnitin, издатели и списания от цял свят могат бързо и лесно да проверяват всеки подаден ръкопис за плагиатство. С помощта на услугата се прави сравнение за сходство в над 70 милиарда настоящи и архивирани уеб страници, 69 милиона статии, книги и доклади от конференции в издания с платен достъп, 135 милиона статии, книги, доклади от конференции, енциклопедии и резюмета с отворен достъп. От години Издателството на Медицински университет – Варна работи с iThenticate.


Повече информация и насоки, свързани с цитирането в периодичните издания на Медицински университет – Варна, можете да откриете тук.