май 2022
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Categories
Научна периодика Полезно

Практически наръчник за оформяне на списък с цитирана литература към научна статия

Списъкът с цитирана литература наподобява визитка – по него рецензенти и редактори бързо могат да добият първо впечатление за пишещия.

 • Проучените източници показват до колко е запознат авторът с темата.
 • Спазването на принципите на цитиране е признак за професионализъм.
 • Следването на инструкциите на конкретното списание демонстрира сериозно отношение от страна на автора.

Списъкът с цитирана литература не само говори много за пишещия, но може да бъде причина за отказ от публикуване на статията, както и за обвинение в плагиатство. Ето защо към референциите трябва да се подхожда с повишено внимание.


Колко е достатъчно?

Списъкът с цитирана литература (референции) към статия няма нужда да бъде прекалено дълъг, особено когато разглежданият въпрос не го предполага. Всъщност често списанията поставят ограничение за броя на референциите, затова е важно авторът да се запознае с изискванията на съответното издание. Така както добрият параграф не съдържа излишни изречения, а доброто изречение – излишни думи, списъкът с цитиранията не трябва да включва излишни източници. Не се описва всичко прочетено от автора, а само онези заглавия, в които е открил полезна и актуална информация, конкретно по темата.


Как се цитира в списанията на МУ-Варна?

Референциите в списанията на МУ-Варна следват стандарта на National Library of Medicine’s International Committee of Medical Journal Editors. Всеки запис в списъка с цитирания трябва да бъде отбелязан в самия текст. Това се прави в края на изречението с изписване в скоби на цифрата, съответстваща на поредността на заглавието в изброените референции. Например:

 • в текста:

Ivanov writes about the importance of medical examination (1).

 • в референциите:

1.Ivanov D. Medical Science. Varna: Varna Medical University Press; 2019.

Всеки използван откъс от чужда публикация в ръкописа трябва да бъде отбелязан с цифра в самия текст и описан в списъка с цитирана литература. В противен случай авторът може да бъде обвинен в плагиатство.

В англоезичните списания на МУ-Варна (Scripta Scientifica Medica, Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, Scripta Scientifica Pharmaceutica, Scripta Scientifica Salutis Publicae, Scripta Scientifica Vox Studentium) списъкът с цитирани източници се подрежда по реда на споменаването им в текста. В референциите всички източници трябва да бъдат изписани на латиница. Когато заглавието е на кирилица (например при цитиране на българска литература), то се превежда на английски език или транслитерира (т.е. българските букви се заменят с техните латински съответствия, които могат да бъдат проверени на следния адрес: https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-transliteraciyata/). В края на такъв запис в скоби се изписва оригиналният език на текста. Например:

Ivanov D. Medical Science. Varna: Varna Medical University Press; 2019. (In Bulgarian) 

или

Ivanov D. Meditsinska nauka. Varna: Varna Medical University Press; 2019. (In Bulgarian)

В списанията „Варненски медицински форум“ и „Журнал на Медицински колеж – Варна“ списъкът с цитирани източници се подрежда по азбучен ред – по фамилията на първия автор. Публикациите от един и същ автор се подреждат в хронологичен ред – от по-стара към по-нова. Например:

1.Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
2.Ivanov D. Anatomy. Varna: Varna Medical University Press; 2017. (In Bulgarian)
3.Ivanov D. Medical Science. Varna: Varna Medical University Press; 2019. (In Bulgarian)

Съществуват автоматизирани начини за създаване на списъци с цитирана литература. Такива са например EndNote, Mendeley, Zotero. Очаквайте скоро повече информация за възможностите, които предоставят пред авторите, и работата с тях.


Съвети към авторите

 • Посочвайте всеки цитиран източник с цифра в скоби на точното му място в текста, вместо да изброявате в скоби няколко източника в края на раздела.
 • В самия текст изписвайте единствено цифрата в скоби, съответстваща на записа в списъка с референции. Не слагайте в скоби автори, заглавие или друга информация за ползваната литература.
 • В резюмето (abstract) и раздел „Резултати“ (results) не се поставят цитирания.
 • Внимавайте с оформянето на списъка – проверете няколко пъти дали не сте пропуснали да опишете източник, който фигурира в текста. Обърнете внимание дали всички записи са споменати в самата статия. И следете за често допускана грешка – повтаряне на източник.
 • Когато съставяте записите в списъка, ползвайте информацията от оригиналния източник. При копиране от чужд списък с референции, рискувате да препишете грешни данни.
 • Бъдете изключително внимателни с оформянето на записите – следете дали изписвате вярно информацията и дали включвате всичко, което трябва да съдържат референциите.
 • Не включвайте ненужна информация – например ISBN на книга или ISSN на списание.

Как се оформят записите с цитирана литература?

Референциите следват ясно установени правила. При тяхното изписване няма място за лично творчество на автора. В списанията на МУ-Варна референциите трябва да отговарят на стандарта на National Library of Medicine’s International Committee of Medical Journal Editors.

Първо се изписват авторите – фамилия и инициал на малкото име, без запетая между тях и без точка след инициала. Авторите се отделят със запетаи. Ако са до 6, се изписват всички. При повече от 6 автори се изписват първите шестима, поставя се запетая и се добавя “et al.”. След като са изброени всички автори, се поставя точка. Изписва се заглавието (на статия, книга, глава от книга), което завършва с точка. При цитиране на статия се изписва дата на съответния брой на списанието (може и само година), последвана от точка и запетая (;), том на списанието (Volume) и номер на броя (Issue), поставен в скоби, без интервал. Отново без интервал се поставя двоеточие (:), след което следват страниците на цитираната статия, разделени с тире (-). При цитиране на книга, след изброяването на автор(и) и заглавие, се посочва град на издаване, последван от двоеточие (:), име на издателството, след което се поставя точка и запетая (;), интервал и годината на издаване. Всички записи завършват с точка.

Ето как изглежда това на практика.

 • При цитиране на статия от списание с до 6 автора:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

Какво съдържа този запис?

Автори са Scott D. Halpern, Peter A. Ubel, Arthur L. Caplan. Заглавието е „Solid-organ transplantation in HIV-infected patients“. Статията е отпечатана в списание The New England Journal of Medicine, което официално ползва абревиатурата N Engl J Med. В записа не се изписва цялото име на списанието, а неговата официална абревиатура. Датата на отпечатване е 25 юли 2002 г. Статията е поместена в брой 4 от том 347, на страници 284-287.

 • При цитиране на статия от списание с повече от 6 автори:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Изписват се първите 6 и след запетая се добавя “et al.”.

 • При цитиране на книга:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Какво съдържа този запис?

Автори са Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. Книгата е със заглавие „Medical microbiology“, 4-то издание. Градът на издаване е St. Louis. Издателството е Mosby. Годината на издаване е 2002.

 • При цитиране на глава от книга:

Thornton T. On the interface problem in philosophy of psychiatry. In: Broome MR, Bortolotti L, editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press; 2009. p. 121-137.

Какво съдържа този запис?

Автор на главата е Tim Thornton. Заглавието на главата е „On the interface problem in philosophy of psychiatry“. Главата е публикувана в книга с редактори Matthew R. Broome и Lisa Bortolotti. Книгата е със заглавие „Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives“. Градът на издаване е Oxford. Издателството е Oxford University Press. Годината на издаване е 2009. Страниците, на които е публикувана цитираната глава, са 121-137.

 • При цитиране на статия, публикувана онлайн:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6). Available from: https://ovidsp.tx.ovid.com/ Subscription required.

Записът съдържа уточнение в средни скоби, поставено след абревиатурата на заглавието на списанието, че източникът е публикуван в интернет [Internet], в средни скоби е поставена и датата, на която е направено цитирането [cited 2002 Aug 12]. В края се поставя „Available from:” („Достъпен от:“) и линк към публикацията.

Ако статията има doi (Digital Object Identifier), се изписва, вместо линк, в края.

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

 • При цитиране на уебсайт:

eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2016 [cited 2016 Dec 27]. Available from: https://www.eatright.org/.

Какво съдържа този запис?

Името на сайта е eatright.org. Пояснението в средни скоби показва, че източникът е в интернет [Internet]. Адресът за контакт е в Chicago и собственик на сайта е Academy of Nutrition and Dietetics. Датата на цитиране е c2016 [cited 2016 Dec 27]. Линкът, на който е достъпен, се изписва по следния начин: Available from: https://www.eatright.org/.


Забележка: Използваните данни в примерите са само с ориентировъчна цел. Част от тях са измислени.

Фотограф: Петко Момчилов