май 2024
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Технически изисквания за подготвяне на ръкописите

Учебна литература

При предаването им за предпечат, материалите трябва да са подготвени на MS Word for Windows, както следва:

  • Издание с формат 210 х 297 мм (А4). Ръкописът се подготвя като документ с размер А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
  • Издание с формат 165 х 240 мм. Ръкописът се подготвя с размер на документа 165 х 244 мм, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 или 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците.

Монографии

Издание с формат 165 х 240 мм. Ръкописът се подготвя с размер на документа 165 х 244 мм, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 или 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците.

Дисертации и автореферати

  • Автореферати с формат 148 х 210 мм (А5). Препоръчителен общ обем до 60 страници. Препоръчително е общият обем страници да е число, кратно на 4. Ръкописът се подготвя като:
    • документ с формат А5, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците или
    • документ с формат А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 14 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
  • Дисертации с формат 210 х 297 мм (А4) – полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: от 1.15 до 1.5, със съответната номерация на страниците.

Препоръки при цитиране на източниците

Дисертационният труд не е публикувано издание. Задължително е всички източници, които са използвани, да бъдат коректно цитирани.

Допустимо е източниците да се цитират по име на автора и година (име, год.) или по номер на библиографски източник. Препоръчително е цитирането да бъде по номер на библиографски източник, тъй като по този начин се избягва евентуално объркване при наличие на повече от един източник с един и същи автор и година на издаване.

Начините за цитиране на използваните визуални материали – фигури, снимки, диаграми, схеми, таблици и др., са различни в зависимост от това чии са авторските права за тях:

1. Собствени* – не е задължително да се пояснява. За прегледност в края на труда може да се опише, че всички фигури, отбелязани с избрана от автора отметка, са собствени.

2. Предоставени от болница/катедра/друга институция** – пояснява се или в текста под фигурата или в края на труда общо за всички фигури, предоставени от конкретен източник.

3. Използвани чужди визуални материали – ако са използвани без промяна, в текста към фигурата се посочва източника, който е описан в библиографията; ако са модифицирани – в текста под фигурата се вписва „модифициран/адаптиран по ….“ (посочва се номера на източника в библиографията).

Пример за т. 1. и 2:

* собствен снимков материал

** материали, предоставени от болница/катедра/друга институция

В края на труда е препоръчително да се отправи благодарност към тези, които са помогнали във вашата работа и към тези, които са ви предоставили материали.

Статии за списания

Ръкописите трябва да бъдат съобразени с Указанията за авторите за всяко конкретно издание, публикувани на: http://journals.mu-varna.bg.***

Независимо дали са вмъкнати в текста на ръкописа, всички фигури и графики се предоставят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат – напр. jpg, png, eps), като имената им трябва да съответстват на номерацията на фигурите в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ѝ. Сканираните снимки трябва да бъдат с резолюция 300 dpi.

Всички графики и диаграми, независимо дали са вмъкнати в текста на ръкописа или не, трябва да бъдат в редактируем вид.

Снимките трябва да са собственост на автора или МУ-Варна. Графиките и диаграмите трябва да са собственост на автора. Използването на материали (снимки, графики и диаграми) от други автори е възможно само след писменото съгласие на съответния автор, от който са заимствани.

При издаване на учебници и учебни помагала в електронен формат /на CD/DVD/ се спазват всички изисквания за издание на хартиен носител, като готовото издание се записва в security pdf или друга електронна форма.

*** Препратки към указанията за конкретните списания в платформата ни за научна периодика:

Scripta Scientifica Medica

Scripta Scientifica Pharmaceutica

Scripta Scientifica Medicinae Dentalis

Scripta Scientifica Salutis Publicae

Scripta Scientifica Vox Studentium

Варненски медицински форум

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Медицина и екология”

Bulgarian Review of Ophthalmology

Adipobiology

Biomedical Reviews

Социална медицина

– – –

УПЪТВАНЕ за регистриране, подаване на статия, рецензиране в платформата за научна периодика на МУ-Варна Journals.mu-varna.bg (PDF)