май 2022
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Categories
Научна периодика Полезно

Метаданните и научната статия – какво е необходимо да знаем?

На всеки 26 секунди някъде по света се публикува нова медицинска статия, според данни от преди 9 години. Днес количеството расте с още по-бързо темпо. Проучвания показват, че повече от половината публикувани статии никога няма да бъдат цитирани от други. Конкуренцията е огромна. Информацията онлайн вече е необятна. За нито един изследовател не е възможно да преглежда ежедневно хиляди статии. В ерата на „информационна джунгла“ авторът и читателят се нуждаят от пътеводител. Нуждаят се от ред в дигиталния свят. Накратко – нуждаят се от метаданните.


Що е то метаданни?

На практика това е информация за самата информация.

Метаданните съдържат всичко онова, което е необходимо да се знае, за да бъде открита самата статия в пълнотекстов вид. Те отговарят на най-важните въпроси: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?

Метаданни са: имената на авторите; афилиациите на авторите; адресът за връзка (e-mail); заглавието; резюмето; ключовите думи; референциите; датата на публикуване; мястото на публикуване.


Защо да внимаваме с метаданните?

Всеки автор желае публикацията, върху която се е трудил и е вложил значително време и усилия, да достигне до читатели. Безследното изчезване във виртуалната среда ще обезсмисли дългите часове работа. А това е напълно възможно да се случи, ако метаданните са сгрешени.

Изключително важно правило е, преди статията да бъде изпратена за публикуване, да се отдели време за внимателен финален преглед. Включени ли са всички автори? Правилно ли са изписани имената им? Правилно ли са изписани афилиациите им? Посочен ли е e-mail? Правилно ли са изписани всички думи в заглавието? Откриват ли се грешки в резюмето? Правилно ли са изписани всички ключови думи? Референциите структурирани ли са спрямо изискванията?


Метаданните и списанията на МУ-Варна

Медицински университет – Варна издава следните списания:

Scripta Scientifica Medica (стартира през 1962 г. и е най-старото списание на МУ-Варна, публикува само на английски език статии в областта на медицината);

Scripta Scientifica Medicinae Dentalis (излиза от 2015 г., публикува само на английски език статии в областта на денталната медицина);

Scripta Scientifica Pharmaceutica (излиза от 2014 г., публикува само на английски език статии в областта на фармацията);

Scripta Scientifica Salutis Publicae (излиза от 2015 г., публикува само на английски език статии в областта на общественото здравеопазване);

Scripta Scientifica Vox Studentium (излиза от 2017 г., публикува само на английски език статии, с участие на студенти, във всички области на медицината и общественото здравеопазване);

Варненски медицински форум (излиза от 2012 г., публикува на български език с резюмета на английски, приемат се статии във всички области на медицината);

Журнал на Медицински колеж – Варна (излиза от 2018 г., публикува на български език с резюмета на английски, приемат се статии във всички области на медицината).

При подаване на статия авторите попълват сами следните метаданни – имена на всички автори в публикацията, афилиации на всички автори, електронен адрес (e-mail) за връзка, заглавие, резюме, ключови думи, референции. Всички метаданни в списанията на МУ-Варна се изписват на латиница.


Съвети към авторите

Списанията на МУ-Варна приемат за рецензиране единствено статии, които са подадени чрез онлайн издателската система на Университета за публикуване на научна периодика: http://journals.mu-varna.bg/

Пълните имена на всички автори на публикацията се изписват на латиница при подаване на статия. Не се въвеждат научни степени и академични длъжности. В интерес на изследователите е да избягват съкращения или поставяне само на инициали.

Афилиацията на автори, които работят в Медицински университет – Варна, се изписва като Medical University of Varna.

Афилиацията на автори, които работят в УМБАЛ „Св. Марина“, се изписва като St. Marina University Hospital, Varna.

Информацията за афилиации (Primary Affiliation) се допълва от още едно поле в системата за онлайн подаване на научни статии – Bio Statement. Тук се изписват катедрата или клиниката, в която работи авторът, преведени на английски език.

Заглавие, преведено на английски език, се въвежда за всяка статия, подадена в което и да е от списанията на МУ-Варна.

Резюме, преведено на английски език, е задължителен елемент при подаване на статия във всички списания на МУ-Варна. Неговата дължина е до 250 думи. Когато резюмето е част от оригинална статия, то задължително се структурира като статията – въведение (introduction), цел (aim), материали и методи (materials and methods), резултати (results), дискусия (discussion) и заключение (conclusion).

Ключовите думи са на английски език. Те не се изписват в края на резюмето, а в специално обособено за тях поле в системата за онлайн подаване на статии. Посочват се не повече от 6 ключови думи, с малки букви, разделени със запетая, без поставяне на точка в края.

В списанията на МУ-Варна, които излизат само на английски език, референциите (цитираната литература) се изписват задължително на латиница. Източниците, които са на кирилица, се превеждат на английски език или транслитерират, като в края на записа се изписва езикът на оригиналния текст (например in Bulgarian). Примери за оформяне на референциите можете да откриете в указанията към авторите. Те са достъпни на този адрес: https://press.mu-varna.bg/for-authors/


Как да публикуваме статия в списанията на МУ-Варна?

Практически наръчник за оформяне на списък с цитирана литература към научна статия

Статията в медицинско списание – как да я оформим и публикуваме? (1 част)

Статията в медицинско списание – как да я оформим и публикуваме? (2 част)

Автор на изображението: Вяра Кръстева.