май 2022
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Categories
Интервю

“Може би рецептата за всички ни е да се усмихваме” споделя в разговор доц. Антоанета Цветкова (1 част)

„Местните власти имат уникална роля в държавното управление и потенциал да бъдат ключови участници в процесите на подобряване на здравето и благосъстоянието на гражданите.“

Това мотивира доц. Антоанета Цветкова да напише монографията „Регионална здравна политика – оценка и възможности за оптимизиране“. В нея авторът представя и анализира инициативите на Община Варна в периода 2015-2019 г.

За здравето, политиката и профилактиката разказва доц. Цветкова.


  • Как оценявате общата здравна картина в района преди 2015 г. и в началото на 2020 г.?

Изследвания на фондацията BMGF през 2016 г., основани на индекса на достъпа и качеството на здравето (HAQ), поставят България на 51 позиция от 195 държави. Първите три в тази класация са Исландия, Норвегия и Холандия. През последните години се регистрира тенденция към намаляване на общинско финансиране за местните болници. Тези данни показват необходимост от засилено акцентиране върху доказаните превантивни подходи в здравеопазването. Редица проучвания сочат, че превантивните здравни прегледи и консултациите за първична медицинска помощ значително увеличават продължителността на живота, особено сред възрастовата група от 30 до 49 години. Страната ни е на едно от последните места в света (123-то от 149 страни) според показателя субективно благополучие, изчислен според това как самите хора в България определят своето собствено щастие и благополучие.
За справяне с предизвикателствата пред общинското здравеопазване и формирането на адекватна здравна политика общините трябва да познават добре здравния статус на населението, демографските тенденции и състоянието на здравните услуги. Разходите за здравеопазване в бюджета на община Варна в началото на периода (2015 г.) е 14 млн. лв., през 2018 г. достига 16,9 млн. лв. (21% увеличение), а одобреният бюджет за 2019 г. вече надхвърля 22,5 млн. лв., което представлява ръст на бюджета за общинско здравеопазване с 61% спрямо 2015 г.

Проблем при провеждането на общински политики е липсата на национална методика за оценката на въздействието на публичните политики върху здравето. Липсва методологична рамка, чрез която доказателствата за влиянието върху здравето на различни фактори на жизнената среда могат да бъдат ясно формулирани и изследвани.

Лечебните заведения за болнична помощ във Варненска област през 2016 г. са общо 16 с 2490 легла. Многопрофилните болници са 5 с 1826 легла. Лечебните заведения за извънболнична помощ са 165 със 111 легла. Леглата в места за краткотраен престой и осигуреност на населението с тях в лечебните заведения за болнична помощ са 52,7 (на 10 000 души) при среден брой за страната 64,6.

През 2016 г. в област Варна практикуват 1552 лекари, в т.ч. 256 ОПЛ. Лекарите по дентална медицина са 616.

  • Какво значи „политики, свързани със здравето“?

Устойчивите и еднакво достъпни подобрения на здравето са продукт от успешната политика на цялата държава, както и на координираните действия на обществото. Според дефиницията на Световната здравна организация (СЗО) „здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или увреждане“. В този ред на мисли – равният достъп до образование, достоен труд, жилище и доходи са фактори, които помагат за здравето.

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса, в периода 2015-2019 г. са разработени и внедрени програмни електронни продукти. Дейностите, залегнали в политиката на Община Варна по отношение на детско-юношеското здраве, са в няколко основни направления извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, социална политика, защита на деца в неравностойно положение, превенция, профилактика.

По отношение на детското и училищното здравеопазване функционират здравни кабинети, чиято дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Наредба №3 на Министерство здравеопазването. Тези кабинети имат за задача да реализират дейности по промоция на здравето, здравно възпитание и превенция на рисково поведение.

Ето някои от примерите за улесняване на административните процеси в услуга на гражданите.

„Сладко бебе“ – система за управление на дейностите в детските ясли. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски ясли. Чрез нея се осигуряват възможности за електронно заплащане на дължимите такси, наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т.ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т.н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.
„Щастливо детство“ – система за управление на дейностите в детските градини. Функционира по сходен начин като „Сладко бебе“.
„Електронен прием“ – система за електронен прием в детски ясли и детски градини. Дава възможност за електронно подаване на документи и автоматизирана обработка на резултатите. Системата осигурява прозрачност на приема, спестява време на родителите и облекчава работата на служителите.
„Електронен прием в първи клас“ – единен портал за онлайн кандидатстване във всички училища с прием в първи клас. Осигурява се прозрачност при кандидатстване и класиране. Обработката на резултатите се извършва автоматично по предварително изработени и утвърдени критерии. Програмата работи интегрирано с локална база данни „Население“ и с програмата на МОН.

  • “Грам превенция е по-ценен от килограм лечение”
    С тези думи на Бенджамин Франклин започва книгата Ви. Какво е Вашето виждане за превенцията в региона?

Пример са програмите на дирекция „Превенции“ за ограничаване на злоупотребата с наркотици сред подрастващите. Те получават своето национално и европейско признание, в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Варна е единствената българска община, която разработва и ежегодно провежда кампанията „Не шофирай, ако си пил“ и състезанието-викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. Първата инициатива е със специален фокус, насочен към абитуриентите и младите шофьори, с цел намаляване на пътно-транспортния травматизъм, причинен от употреба на алкохол и наркотици. Всяка година кампанията достига до близо 10 000 млади варненци. Ежегодно през бюджета на дирекция „Превенции“ се отпускат средства за подкрепа на програми и проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. В периода 2016-2019 г. са подкрепени 53 превантивни програми и проекти, за близо 470 000 лв.

Здравето само по себе си зависи от много фактори, най-важните от които са социално-икономическите фактори на средата, в която живеем (50%), следвани от начина на живот (20%) и въздействието на здравната система (10%). Във всяко демократично общество ефективната здравна политика трябва да бъде насочена към активна превенция и промоция на здравето във всички политики на държавата. За да има бъдещо устойчиво и ефективно здравеопазване, за да могат политиките в областта на здравеопазването на национално ниво да се сведат до местно ниво, е необходимо да се извърши административна децентрализация. Достъпът до здравни услуги се подпомага от общините чрез безплатни профилактични прегледи за ранна диагностика, превенция и лечение на социално значими заболявания.

Голяма част от лечебните заведения провеждат редица профилактични програми в партньорство и с финансовата подкрепа на Община Варна, която от 2016 г. възстанови партньорството си заедно с Медицинския университет – Варна, към Световната здравна организация в мрежата „Региони за здраве“. Това позволява на общинските лечебни заведения, които кандидатстват по европейски програми и проекти, да търсят и получават международна подкрепа от членове на СЗО‚ което гарантира устойчивост на проектите.

Следва продължение…


Доц. Антоанета Цветкова е член на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН, представител на Община Варна в европейската партньорска мрежа на СЗО “Региони за здраве”, председател е на Постоянна комисия “Наука и образование”, член е на постоянни комисии “Здравеопазване” и “Младежки дейности и спорт”, както и на временните комисии “Опазване и възпроизводство на околната среда” и “Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна”.

Доц. Цветкова е част от академичния състав на Учебен сектор “Помощник-фармацевт” и директор на Медицински колеж – Варна.


Можете да намерите монографията “Регионална здравна политика – оценка и възможности за оптимизиране. Популяризиране на политики на Община Варна, свързани със здравето на жителите й за периода 2015-2019 г.” на доц. Антоанета Цветкова в книжарниците на Медицински университет – Варна, както и в нашата онлайн книжарница тук.