Учебникът “Специални акушерски грижи при нормален и патологичен пуерпериум” – наръчник за незабравими акушерки

Много жени с години помнят имената на медицинските специалисти, помогнали им в едни от най-съкровените и интимни моменти в живота. Акушерката е професионалистът, който притежава потенциала да създаде специална връзка с родилката и да изиграе незабравима роля в първите дни на младата майка. Тя стои най-близо до бременната, раждащата и тъкмо родилата жена, наблюдава състоянието й, консултира я, обучава я, съветва я. Доц. Валя Димитрова и доц. Теодора Евтимова създават учебник, насочен към специалистите на предна линия в грижите за жените, възстановяващи се след раждане. “Специални акушерски грижи при нормален и патологичен пуерпериум” предоставя необходимите знания и умения за оказване на специални грижи в периода след раждане – следене на възстановяването, подкрепа при кърмене, съвети за хранене, следродилна гимнастика, хигиенни грижи, контрацепция и семейно планиране, отглеждане на новороденото и т.н.

Перифразирайки Толстой:

“… всички щастливи родилки си приличат, а всяка преживява следродилната депресия посвоему”,

с кратки съвети към майките в труден период:

“… да бъде оптимист – да мисли за малките неща с благодарност”,

с любопитни препратки към древността:

“… ако жената бяга от тигър и от нея мирише на изтекло мляко, тигърът ще я намери по-бързо и ще я изяде, затова, докато тя тича в страх из джунглата с бебето в ръце, млякото не потича, а когато се добере до безопасната пещера и спокойно започне да кърми, млякото отново тръгва”

и интересни цитати от историята на медицината:

“Соран, който е античен гинеколог (практикувал около 100-140 г.), е смятал, че за увеличаване на кърмата… “напитките, смесени с прах от изгорени бухали и прилепи, не са полезни”

авторите създават не само полезен и насочен към практиката учебник, но и увлекателно четиво.


“Специални акушерски грижи при нормален и патологичен пуерпериум” на доц. Валя Димитрова и доц. Теодора Евтимова вече е в продажба и може да бъде поръчан от тук.


Доц. Валя Димитрова завършва ПМИ “Д-р Ненчо Николаев” – Варна със специалност “Акушерка”. Има придобити бакалавърска и магистърска степен в Медицински университет – Варна със специалност “Управление на здравните грижи”. От 2007 г. е преподавател по “Общи и специални сестрински и акушерски грижи” към Катедра по здравни грижи в МУ-Варна. През 2014 г. придобива специалност по обществено здравеопазване. Доц. Димитрова има над 18 публикации и 20 участия в научни конференции. Професионалните й интереси са в областта на обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията.

Доц. Теодора Евтимова завършва ПМИ “Д-р Ненчо Николаев” – Варна със специалност “Акушерка”. Придобива магистърска степен в Шуменски университет със специалности “Социална педагогика” и “Социални дейности”, специализира “Социална администрация”. Академичното си развитие продължава в Медицински университет – Варна, където добива образователна и научна степен “доктор” и заема академична длъжност “доцент” със специалност “Управление на здравните грижи”. От 1994 г. доц. Евтимова е преподавател в специалност “Акушерка” в Медицински колеж – Шумен, а от 2005 г. – в специалност “Социални дейности” в Медицински колеж – Варна. В момента е част от академичния състав на Катедра по здравни грижи на Филиал Шумен. Доц. Евтимова има над 24 участия в квалификационни курсове, обучения и семинари и над 20 участия в различни форуми и конференции.


Пламена Маркова-Колева