В продажба е нов сборник по хигиена и екология за студенти от специалност “Медицина”

Над 600 тестови въпроси очакват студентите по медицина в новото учебно помагало, издадено от Медицински университет – Варна. “Сборник тестови въпроси по хигиена и екология” включва 9 раздели с въпроси в три групи – лесни, средно трудни и трудни. В края на помагалото са публикувани отговори. Въпросите в сборника са от следните области:

• профилактика;
• атмосферно замърсяване;
• физични фактори;
• питейна вода;
• комунална хигиена;
• болнична хигиена;
• хранене и диететика;
• трудова медицина;
• хигиена на детско-юношеската възраст.

Сборникът с тестови въпроси е дело на авторски колектив от Катедра по хигиена и епидемиология и Катедра по обща медицина и клинична лаборатория на МУ-Варна.


Проф. д-р Теодора Димитрова завършва медицина в МУ-Варна. Има придобити специалности по трудова медицина и хигиена на детско-юношеската възраст. Основните научни разработки на проф. Димитрова са в областите на трудовата медицина, качеството на атмосферния въздух, храненето и профилактиката на заболяванията в детска възраст. Ръководител е на Катедра по хигиена и епидемиология.
Доц. д-р Ружа Панчева завършва МУ-Варна като бакалавър по клетъчна биология и магистър-лекар. Има придобита специалност по педиатрия. Сред професионалните й дейности през годините е създаването на Училище по кърмене във Варна към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” и Източноевропейско училище по детска гастроентерология по инициатива на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене. Доц. Панчева е част от академичния състав на Катедрата по хигиена и епидемиология.
Доц. д-р Дарина Найденова завършва медицина в МУ-Варна. Има придобита специалност по хранене и диететика. Основните й научни разработки са в областите на безопасността на храните и хранителната епидемиология. Доц. Найденова е част от академичния състав на Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Росица Чамова завършва медицина в МУ-Пловдив. Има придобити специалности по спешна медицина и хранене и диететика. Д-р Чамова е главен асистент в Катедрата по хигиена и епидемилогия на МУ-Варна.
Д-р Димчо Томов завършва медицина във ВМИ-Варна (днес МУ-Варна). Има придобити специалности по обща хигиена и трудова медицина. Ръководи разработването на специализиран софтуер за оценка на фактическо хранене, който е внедрен в 8 здравни инспекции в страната. Основните му научни интереси са в областите на медицинската екология, трудовата медицина и храненето. Д-р Томов е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Екатерина Вълчева завършва медицина в МУ-Варна. Има придобита специалност по детски болести. Научните й интереси са в областите на детското здраве, профилактиката, здравословното хранене. Организатор е на редица срещи и семинари във връзка с детското здраве, координатор е на проекта “Зеленият двор на Варна”. Д-р Вълчева е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Станиела Порожанова завършва медицина в МУ-Варна. Има придобита специалност по обща медицина. Основните й научни интереси са в областите на физическото развитие на децата, хранене и готовност за реакция при бедствия. Д-р Порожанова е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Албена Тонева завършва медицина в МУ-Варна. Специализира хранене и диететика. Била е началник на отдел “Контрол на храни” в Българска агенция по безопасност на храните – Варна. В момента д-р Тонева е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Станислава Хаджиева завършва медицина в МУ-Варна. Има придобита специалност по детски болести. Основните й научни интереси са в областите на храненето и хигиената на детско-юношеската възраст. Д-р Хаджиева е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Явор Ченков завършва медицина в МУ-Варна. Работи като медицински фелдшер в Клиниката по съдебна психиатрия към УМБАЛ “Св. Марина”. Координатор за Варна е на една от най-големите неправителствени организации в света с екологична насоченост – Greenpeace. Научните му интереси и познания са не само в областта на медицината, но и на ботаниката и зоологията. Д-р Ченков е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Димитър Маринов завършва медицина в МУ-Варна. Участва в Научно-практическа конференция “Детето като пациент” с лекция на тема: “Бигорексия, спортно хранене, суплементи – популярни практики и рискове за здравето”. В момента д-р Маринов е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Панайот Николов е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Розалина Брайкова е асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология.
Д-р Ева Христова завършва медицина в МУ-Варна. Има придобита специалност по обща медицина. Основните й научни интереси са в областите на хигиената на детско-юношеската възраст и хранене и диететика. Д-р Христова е асистент в Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория.


“Сборник тестови въпроси по хигиена и екология за студенти от специалност “Медицина” се продава в електронната книжарница на МУ-Варна и може да бъде поръчан от тук.


Пламена Маркова-Колева