Новото приложение на “Варненски медицински форум” е посветено на XIII Национална конференция по медицинска биология

От 13 до 15 септември 2019 г. в сградата на Факултета по фармация на Медицински университет – Варна ще се проведе XIII Национална конференция по медицинска биология. Организатор е Катедрата по биология към МУ–Варна.

Резюметата на докладите и постерните съобщения, които ще бъдат представени, са публикувани в том 8, 2019, приложение 1 на “Варненски медицински форум”. Броят е свободно достъпен онлайн на платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна.


Програма на XIII Национална конференция по медицинска биология:

13.09.2019 (петък)
15:30 Приемане на гостите и регистрация (Медицински колеж, ет. 4, зала 420)
18:00 Свободна програма
19:30 Откриване на конференцията и вечеря (Факултет по фармация, ет. 8, зала 816)

14.09.2019 (събота)
10:00 Подготовка на постерите (Факултет по фармация, ет. 9, панорамна зала)
10:30 Сутрешна постерна сесия
11:30 Устна презентация (Странностите на ядрата на зреещите овоцити и зиготите, проф. Стефка Делимитрева, МУ-София; Факултет по фармация, ет. 8, зала 816)
12:00 Пауза
13:00 Устна презентация (Ефект на IL-12 върху имунни контролни точки на NKклетките, ас. Магдалена Пенчева-Демирева, МУ-София; Факултет по фармация, ет. 8, зала 816)
13:30 Следобедна постерна сесия
14:30 Устна презентация (Флоуцитометрично определяне интегритета на спермалната ДНК и вътреклетъчните нива на водороден пероксид и супероксиден анион в сперматозоиди от инфертилни и потенциално фертилни мъже, Данаил Мартинов, Клиничен институт за репродуктивна медицина – Плевен; Факултет по фармация, ет. 8, зала 816)
15:00 Следобедна постерна сесия
16:00 Свободна програма
19.30 Официална вечеря (Факултет по фармация, ет. 9, панорамна зала)

15.09.2019 (неделя)
10:00 Събрание на Дружеството по медицинска биология с обсъждане на организационни, научни и учебни теми (Факултет по фармация, ет. 8, зала 816)
11:30 Закриване на конференцията