март 2024
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Categories
Новини

Книга, издадена от Университетско издателство МУ-Варна, събира 6 изключителни жени и техните професионални препоръки за здравословен начин на живот по време на бременност

Безспорно едно от най-стойностните четива, издадени от Университетско издателство МУ-Варна през 2022 г., е вече на книжния пазар. Монографията „Здравословен начин на живот по време на бременност. Хигиена на бременността“ е подходяща както за бъдещи майки, така и за медицински професионалисти, работещи с бременни жени и техните семейства, а също и студенти от специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Обществено здравеопазване“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“.

Книгата обединява профилактично ориентирани специалисти, работещи в различни сфери на здравеопазването, около въпроси, свързани с актуалната и добиваща сериозни мащаби тема „Кои са здравословните норми на живот по време на бременност?“.

Днес ще ви разкрием малко повече за авторския екип от професионалисти, участвал в създаването на тази книга, базирана на актуални научни факти от съвременната медицинска практика.

ЗА АВТОРИТЕ:

Доц. Диана Димитрова, доктор по психолигия, родена в гр. Варна през 1959 г.

 • През 1980 г. завършва Полувисшия медицински институт – Варна, специалност „Акушерка“.
 • През 1989 г. придобива професионална квалификация по педагогика.
 • През 1999 г. завършва ВСУ „Черноризец Храбър“ с ОКС „Бакалавър по социални дейност“ и специализация по социална психология.
 • През 1999 г. създава и ръководи първото в страната Училище за родители Parent Academy.
 • През 2003 г. се дипломира в магистърска програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Психология“.
 • През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Страх от раждането и пренатална подготовка“ и придобива научна степен „доктор“.
 • През 2021 г. завършва едногодишен квалификационен курс по сексология в Медицински университет – Пловдив.
 • През 2021 г. получава Почетния знак на Президента на Р. България за принос към обучението на акушерките у нас.

Доц. д-р Христиана Маджова-Чоканова, доктор по медицина, родена в гр. Варна.

 • През 2013 г. се дипломира като магистър по дентална медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, като отличник на випуска и получава наградата Studens Optimus на името на проф. д-р Славчо Давидов.
 • През същата година започва работа като редовен асистент в Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна.
 • През 2015 г. д-р Маджова се дипломира като магистър по здравен мениджмънт. Има придобита специалност „Дентална клинична алергология“. Специализира „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.
 • През 2016 г. защитава дисертационен труд за ОНС „доктор“ по терапевтична стоматология. Д-р Маджова има проведени специализации по ендодонтия и естетично възстановяване в Швейцария и Италия; лицево-челюстна хирургия и обща стоматология в Русия; имунология и алергология в НЦЗПБ (София).
 • Д-р Христиана Маджова работи и има интереси в областите на естетичната дентална медицина, алергология, орална медицина, кариесология, ендодонтия, сънна апнея и бруксизъм.

Доц. Силвия Михайлова, доктор по химия.

 • През 2003 г. завършва „Фармация“ във Фармацевтичния факултет към Медицински университет – София.
 • През 2019 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ в Медицински университет – Варна.
 • Специализирала е „Анализ на лекарствените продукти“. Основните ѝ професионални интереси са в областта на пептидната химия и приложението на пептидите като лекарства, както и в областта на социално значими незаразни хронични заболявания. Автор е на множество публикации в международни издания, както и участия в национални и международни конгреси и форуми.
 • От 2013 г. работи като преподавател в Медицински университет – Варна.
 • От юни 2020 г. е ръководител на Учебен сектор „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж – Варна.

Гл. ас. Тодорка Боева, доктор по обществено здраве, родена през 1977 г.

 • През 1995 г. завършва III ПМГ „Акад. Методий Попов“ в гр. Варна.
 • През 1998 г. завършва специалност „Акушерка“ в Медицински колеж – Варна.
 • През 2006 г. завършва специалност „Управление на здравните грижи“ в ОКС „Бакалавър“.
 • През 2007 г. придобива ОКС „Магистър“ по същата специалност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.
 • През същата година след конкурс е назначена като преподавател в Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ в МУ-Варна.
 • През 2007 г. защитава дисертационен труд по специалност „Управление на здравните грижи“ и получава ОНС „доктор“.
 • През 2020 г. придобива специалност „Обществено здравеопазване“.
 • Научната активност на Т. Боева включва над 25 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Тя е член на 4 български и международни научни дружества.

Гл. ас. Жана Павловска, доктор по обществено здраве, родена през 1961 г.

 • През 1983 г. се дипломира по специалността „Акушерка“ в ИЗК „Д-р Н. Николаев“ – гр. Варна.
 • През 2000 г. придобива ОКС „Бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“.
 • През 2007 г. придобива ОКС „Магистър“ по същата специалност в Медицински университет – Плевен.
 • Голяма част от професионалния ѝ стаж преминава в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ – Велико Търново като старша акушерка.
 • През 2015 г. след конкурс е назначена на длъжност асистент във Филиал Велико Търново към МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
 • През 2020 г. защитава дисертационен труд на тема „Продължаващото обучение на акушерките – иновативни образователни подходи“.
 • От 2021 г. е главен асистент към Катедра „Здравни грижи“ във Филиал Велико Търново.
 • Носител е на престижната награда на БАПЗГ – статуетката на Лесескепра – първо място, в категорията „Ръководител по здравни грижи“ за 2014 г. на национално ниво. Научната ѝ активност включва над 25 публикации и участия в национални и международни научни форуми.

Д-р Радина Денкова, специалист дерматолог, родена през 1962 г.

 • През 1990 г. завършва Медицинска академия – София.
 • През 2000 г. се дипломира като специалист дерматолог.
 • През 2003 г. придобива следдипломна квалификация по здравен мениджмънт в Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.
 • От 2004 г. работи като дерматолог в Пета градска болница – София, а в периода 2005-2006 г. е началник на Кожно отделение.
 • От 2006 г. стартира частна практика като клиничен и естетичен дерматолог. Основател е на Медицински център „Д-р Денкова Дерматология“, който днес има клонове в София и Варна.
 • Основната активност на д-р Денкова е насочена към инжекционните естетични процедури, като създава собствена методика за цялостно моделиране на лицето с дермални филъри. Участва в редица медицински изследвания за ефективност и безопасност на апаратура, използвана в естетичната медицина.

Рецензент на монографията:

Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м., родена през 1974 г. в гр. Горна Оряховица.

 • През 1998 г. завършва висше образование по медицина в МУ-Варна.
 • През 2016 г. завършва Здравен мениджмънт в МУ-Варна.
 • От 2004 г. е асистент в катедра „Хигиена“ на МУ – Варна.
 • Придобити специалности: „Трудова медицина“ (2006) и „Хигиена на детско-юношеската възраст“ (2019).
 • През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: „Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт“.
 • През 2012 г. придобива АД „доцент“ и е избрана за ръководител на Катедра по хигиена и епидемиология, а от 2018 г. е професор в същата катедра.
 • Повишава квалификацията си в следните области: Морска трудова медицина в Института по морска трудова медицина и тропическа медицина в Гдиня, Полша, през 2002 г.; Хигиена, околна среда и трудова медицина в Скопие, Македония, през 2011 г.; Лидерство в здравеопазването в Научния център по иновации в здравеопазването на Университета в Утрехт, Нидерландия, през 2015 г. и др.
 • Автор е на монографията „Морска трудова медицина. Психо-физиологични и организационни фактори при работа на море. Експертиза на медицинска годност на морските лица“. Основните ѝ научни разработки са в областта на трудовата медицина, качеството на атмосферния въздух, храненето и профилактиката на заболяванията в детска възраст. Има 32 публикации и 23 участия в научни конгреси. Рецензент на списания като Scripta Scientifica Salutis Publicae, Follia Medica, Scripta Scientifica Medica, Scripta Scientifica Pharmaceutica и др.
 • Член е на престижни научни дружества като International Maritime Health Association (IMHA), Европейска асоциация по обществено здраве, Български научни дружества по Трудова медицина, Хранене и диететика, Обществено здравеопазване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОНОГРАФИЯТА:

Предговор, Диана Димитрова

Глава I. Кратък преглед върху промените, които настъпват в тялото на жената по време на бременност, Диана Димитрова

Глава II. Здравословно хранене по време на бременност, Жана Павловска

Глава III. Лекарства и бременност, Силвия Михайлова

Глава IV. Професионални вредности и бременност, Диана Димитрова

Глава V. Зависимости и бременност,  Диана Димитрова

Глава VI. Дентално здраве и бременност, Христиана Маджова

Глава VII. Козметични процедури по време на бременност, Радина Денкова

Глава VIII. Физическа активност по време на бременност, Диана Димитрова

Глава IX. Пътувания по време на бременност, Тодорка Боева

Глава X. Интимност и сексуален живот по време на бременност, Диана Димитрова

Глава XI. Стрес и бременност, Диана Димитрова

Приложение 1. Най-чести соматични оплаквания по време на бременност. Съвети, Диана Димитрова

Приложение 2. Съотношението между белтъци, мазнини, въглехидрати и енергийната им стойност при различни хранителни продукти, Жана Павловска

 

Повече любопитни факти за създаването на книгата, четете в интервюто на Университетско издателство МУ-Варна с доц. Диана Димитрова ТУК.