Новият учебник по акушерски грижи при бременност с насоки към специалисти и бъдещи майки

Знаете ли в коя държава подходът към раждането се описва като „природата преобладава, но мрежата от мерки за безопасност, с които разполага болницата, са винаги в готовност“?

А чували ли сте коя е най-добрата страна в света да станеш майка?

Каква козметика е препоръчително бременната жена да избягва и как да подбира обувките си?

Колко е лесно бъдещата майка да получи необходимата дневна доза витамин Д и защо лекарите препоръчват допълнителния прием на фолиева киселина още преди забременяването?

Защо е важно бременната жена да приеме за свое основно задължение да се усмихва?

Отговаряйки на тези и още много любопитни въпроси, новият учебник „Специални акушерски грижи при жени с нормална и патологична бременност“ излиза от рамките на университетското обучение и се насочва към всички с интерес по темата – студенти, акушерки, лекари, бъдещи майки и бащи.

Доц. Валя Димитрова и доц. Теодора Евтимова създават полезен наръчник, написан увлекателно и придружен с цветни илюстрации. Авторите споделят чуждестранни акушерски практики, описват детайлно прегледите в различните етапи на бременността, предлагат съвети към майките, съобразно развитието на плода по месеци. Подробно разглеждат законовите права на бременните жени във връзка с медицинско обслужване, условия на труд, парично обезщетение при бременност и раждане.


Любопитно от страниците

„Работодателят е длъжен да освобождава бременната от работа за медицински прегледи и изследвания, когато те са планирани през работно време, без това да се санкционира чрез лишаване от възнаграждение.“

„Краткотрайният стрес не се отразява толкова силно на бебето, колкото продължителният. Напротив, безпокойствието в умерени дози дори е полезно за бебето, защото то започва да създава защитни механизми – търси начини за реакция. Майката, която от време на време се безпокои по повод на неплатени сметки или качени килограми, със сигурност няма да навреди на здравето на бебето. Най-негативно се отразява личен стрес, който заплашва директно майката и бебето, като например проблеми в отношенията с бащата.“

„В България бременната жена е освободена по закон от поставяне на колан от VIII месец на бременността… Най-безопасното място в колата за бременната е това зад шофьора.“

„Активният спорт, който в миналото се е смятал за изключително опасен по време на бременност, вече се препоръчва от самите лекари. Редовните тренировки поддържат тонуса на матката, ограничават болката в кръста, задръжката на течности и предотвратяват прекомерното наддаване на тегло. Счита се, че при редовно спортуване се намалява вероятността от развитие на гестационен диабет и депресивни състояние.“

Важно! Всяка спортна дейност по време на бременност трябва да бъде съобразена с индивидуалното състояние на жената и консултирана с акушер-гинеколог.


Доц. Валя Димитрова завършва ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” – Варна със специалност „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. Има придобита специалност по обществено здравеопазване. От 2007 г. е преподавател по общи и специални сестрински и акушерски грижи към Катедра по здравни грижи в МУ-Варна, а от 2010 г. е асистент в същата Катедра. Доц. Димитрова има над 18 публикации и 20 участия в научни конференции с основни научни разработки в областта на  обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията.

Доц. Теодора Евтимова завършва ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” – Варна със специалност „Акушерка“ и ШУ “Епископ Константин Преславски“ с магистърска степен в специалностите „Социална педагогика“ и  „Социални дейности“. Специализира „Социална администрация“. Придобива образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. Специализира в МУ-Варна за придобиване на специалност „Медицинска педагогика“. От 1994 г. е преподавател в специалност “Акушерка“ в Медицински колеж – Шумен, а от 2005 г. – в специалност „Социални дейности“ в Медицински колеж – Варна. От 2014 г. работи като асистент в Катедра по здравни грижи на МУ-Варна. Доц. Евтимова има над 24 участия в квалификационни курсове, обучения и семинари и над 20 участия в различни форуми и конференции.


Можете да намерите учебника „Специални акушерски грижи при жени с нормална и патологична бременност“ в книжарниците на МУ-Варна и в нашия онлайн магазин.