„За да си добър лекар, е необходимо първо да си добър човек“, споделя д-р Милена Георгиева-Димитрова

От днес в книжарниците на МУ-Варна е в продажба монографията „Основни проблеми в детската дентална медицина. Възстановяване на силно разрушени детски зъби“.

С нейния автор, д-р Милена Георгиева-Димитрова, разговаряме за предизвикателството не само да напишеш научен труд за детското дентално здраве, но и да лекуваш ежедневно най-малките пациенти.


Вашите рецензенти описват монографията като „много ценна книга“, „интересна, актуална, оригинална и с висока научна стойност“. Нека започнем от нейната предистория.

Събирането на информация от научни публикации и материала, включен в монографичния труд, отне години – приблизително четири, откакто и всъщност работя в Университетския медико-дентален център (УМДЦ) към Факултета по дентална медицина (ФДМ) на Медицински университет – Варна. Насочването към тази тема се основава на дългите часове клинична работа с децата, постъпили в денталния кабинет, и основните дентални проблеми, които стоят пред студенти и дентални лекари, работещи с този специфичен контингент от пациенти. Когато всичко беше готово, самото написване на монографията ми отне около 3 месеца. Благодарение на екипа на издателството към МУ-Варна, не срещнах никакви трудности при отпечатването и мисля, че се получи полезна книга в резултат на съвместната ни работа.

За кои читатели монографията ще представлява интерес и какво ще открият те на страниците?

Монографията е адресирана основно към нашите студенти, но силно се надявам да бъде интересно четиво и за общопрактикуващи и специалисти в областта на денталната медицина. На страниците й ще открият подробна информация за основните дентални заболявания, представляващи предизвикателство в ежедневната практика, методи и средства за възстановяване на разрушени временни и постоянни детски зъби, разбира се, всичко подкрепено и онагледено с много клинични случаи.

Какъв период от време обхващат публикуваните клинични случаи и общо колко пациенти „участват“ в монографията?

В монографията са публикувани данни от клиничните прегледи на над 1500 деца, постъпили в УМДЦ и клиничните зали на ФДМ за период от 4 години – от 2016 г. до 2019 г. Броят на извършените дентални услуги в денталния кабинет и операционния блок, в Университетската клиника, надхвърля 4000.

Бихте ли споделили някои открояващи се изводи и впечатления относно детското дентално здраве?

Впечатление ми прави разпространението на кариеса и неговите усложнения в различните възрастови групи, както и броят на нелекуваните кариозни лезии. Тенденцията е, че зъбният кариес все още остава сериозен проблем при деца, като се наблюдава и снижаване на възрастта при децата, страдащи от това заболяване. Говорим за кариес на ранното детство, изцяло свързан с поведенчески грешки на родителите в отглеждането на техните деца, като най-малкият пациент, включен в собствените проучвания, е на възраст под 2 години. Акцентира се върху оперативното лечение и клиничното приложение на директните естетични възстановявания, преформираните коронки и други съвременни материали за възстановяване, техните особености, протоколите за тяхната употреба, както във временно, така и в постоянно съзъбие. За мен лично най-интересна и любима ми е главата за моларно инцизивната хипоминерализация, където подробно разглеждам етиологията, лечението, клиничната характеристика, спецификите и зависимостите при това заболяване. В изложението съм описала и травматичните увреждания на зъбите, които представляват истинска спешност в детската дентална медицина.

Как се насочихте към лечението на най-малките пациенти?

За мен това не е работа, това е призвание. Просто го усетих, още като студентка. И всъщност нямам нито един работен ден до сега. Обичам децата и те ме обичат. Истинската благодарност в детските очи, когато си помогнал болката да спре, любовта им към мен, милите прегръдки и целувки, игрите в кабинета, цялата цветна гама от емоции, които носят със себе си децата – нашето бъдеще, това е безценно!

Не е ли изключително трудна задача, особено за денталния лекар, да успее да предразположи дете? И в този ред на мисли – разполагате ли с трикове, които Ви помагат да работите с малки пациенти?

Никак не е трудно, но е необходимо наистина да се грижиш за денталното здраве на едно дете с огромно желание, защото те го усещат и всъщност сами те избират – тук родителите им са безсилни.

Разбира се, има известни подходи в детската дентална медицина за повлияването на поведението на децата в денталния кабинет и ги прилагам ежедневно.

Имали ли сте случаи, в които детето-пациент категорично отказва да Ви съдейства? Например от страх или травмиращи предишни преживявания на зъболекарския стол? Как се преодолява подобна ситуация?

Да, за съжаление има такива случаи, когато децата идват при нас със силен страх, травма от предишно дентално лечение, много малки пациентчета, които не могат да ни съдействат поради незрялата си възраст или когато заболяванията в устата на детето, и по-конкретно кариесът и неговите усложнения, са много напреднали и изискват сложни и големи по обем дентални процедури. В тези най-тежки клинични случаи, когато вече и вариантът за лечение на зъболекарския стол е изчерпан, прибягваме до фармакологично повлияване на поведението – обща анестезия при деца. УМДЦ разполага с най-доброто оборудване и специалисти за изпълнението на този вид лечение.

Какви качества и умения са необходими на детския дентален лекар?

На първо място като качество е необходимо огромно търпение, много положителна енергия, усмивка на лицето и топлина в сърцето. Трябва да го има и желанието да се учиш всеки ден, защото от децата можем да научим страшно много. Уменията идват с опита, жаждата за знания и клиничната практика.

Вие завършвате Факултета по дентална медицина на МУ-Варна като отличник на випуска. Успяхте ли да постигнете поставените си тогава цели и планирате ли следващи стъпки в професионален аспект?

Завърших Факултета по дентална медицина на МУ-Варна като отличник на випуск 2014 г. През 2015 г. станах хоноруван преподавател към Катедра по детска дентална медицина, а през 2016 г. вече и редовен асистент в същата катедра. Безкрайно благодарна съм на ръководството на Медицински университет – Варна, и в частност на сегашния декан на ФДМ – проф. д-р Стефан Пеев, че имам възможността да работя, преподавам и да сбъдвам мечтите си в най-проспериращия медицински университет в България.

Да, искрено мога да кажа, че постигнах по-голяма част от поставените цели и не си представям да работя на друго място в момента. МУ-Варна е моят дом от 12 години, тук са моите приятели, тук намерих своето място. За бъдещи стъпки, в професионалното ми развитие, времето ще покаже.

От позицията на опита, който имате днес – какво бихте посъветвали студентите?

Нашият университет предлага много големи възможности за студентите и бих ги посъветвала да се възползват максимално в периода на обучението си. Денталната медицина се развива с бързи темпове, затова нека не спират да се интересуват и да учат поне по едно ново нещо всеки ден. И когато почувстват какво най-много им харесва да работят, да насочат всичките си усилия и потенциал натам. Преди всичко обаче – да помнят, че за да си добър лекар, е необходимо първо да си добър човек.


Д-р Милена Георгиева-Димитрова е родена в гр. Велико Търново. Завършва дентална медицина в Медицински университет – Варна, като отличник на випуска. Има придобита специалност по детска дентална медицина. От 2015 г. е част от Катедрата по детска дентална медицина към Факултета по дентална медицина на МУ-Варна, където в момента е главен асистент. Автор е на 30 научни статии и има участия в различни курсове, семинари и конгреси в страната и чужбина. Член е на Български зъболекарски съюз и Националното сдружение на лекарите по детска дентална медицина.

Д-р Милена Георгиева-Димитрова е част от екипа на Университетския медико-дентален център. Основните й направления на работа са лечение на кариеса и неговите усложнения в детска възраст, лечение на лигавични заболявания в детската възраст, профилактични и мотивационни програми, с цел контрол и редуциране на кариеса и лигавичните заболявания в детската възраст. Д-р Георгиева-Димитрова се занимава и с лечение на кариеса и неговите усложнения при възрастни.


Монографията „Основни проблеми в детската дентална медицина. Възстановяване на силно разрушени детски зъби“ на Милена Георгиева-Димитрова може да бъде закупена от книжарниците на МУ-Варна или онлайн от тук.


Пламена Маркова-Колева