Стъпка по стъпка към написването и издаването на медицинска книга

Автор на книга – това звучи гордо и несъмнено е предимство в автобиографията на всеки специалист. Но написването и издаването на медицинска книга е сериозен процес. Долуизброените 5 основни стъпки са препоръчителният път за изследователя с амбиция да подготви задълбочен и изчерпателен научен труд, съобразен с целевата аудитория.

1 стъпка: От идеята към темата

Светът е пълен с медицински книги. Някой би казал, че има твърде много. Друг би заключил, че са крайно недостатъчни, особено на български език. В крайна сметка, всичко се свежда до конкретната тема. Съществуващите вече медицински издания са причина авторът да се замисли върху следните ключови въпроси:

– Бъдещата книга ще притежава ли уникален елемент? Ще представи ли нова гледна точка, нов подход, нови резултати? Кое е нещото, което ще я превърне в продаваемо издание?

– С какво тази книга ще бъде различна? За целта е важно авторът да се запознае с изданията по темата, които са вече на пазара. Какви са техните преимущества? Защо се купуват или не? Какво ще бъде предимството на новата книга?

– Отговаря ли темата на професионалната подготовка и опит на автора? Излиза ли от неговите компетенции? В такъв случай е препоръчително да се помисли за съавторство със специалист в областта.

– Към каква аудитория е насочена книгата? Дали идеята ще заинтригува широк читателски кръг (ако представя социално значим проблем и ползва подходяща за читателя лексика), подходяща ли е за студенти и специализанти, препоръчителна ли е за общопрактикуващи лекари или е ограничена до тесни специалисти? Към кого е адресирано съдържанието и на какъв език се планира да бъде книгата – дали читателите ще бъдат от определен регион, в национален мащаб, българоговорящи от цял свят или чуждестранна аудитория? Кое в идеята ще ги заинтригува? Какво биха търсили и очаквали да намерят в книгата?

2 стъпка: Планиране

Преминаването от идеята към писането на книга се нуждае от един междинен етап – планиране. Колкото и ограничено да е времето, това е стъпка, която никой не може да си позволи да прескочи. Тя ще спаси автора от много бъдещи неудачи. И в крайна сметка ще му спести време. Как се планира книга?

След като авторът е конкретизирал своята идея, той е готов да премине към следващите важни въпроси.

– Каква ще бъде книгата – монография, учебно помагало, сборник, справочник?

– С каква насоченост ще е съдържанието – обзор на вече публикувана литература, професионални съвети от собствен опит, практически насоки?

– Какво ще обхваща книгата и какво няма да влиза в нея?

– Ще участват ли и други автори?

Следващият изключително важен момент от планирането е оформянето на съдържание. Това е и първата стъпка към реалното написване на книгата. Не се страхувайте – най-вероятно в хода на работа съдържанието ще се променя многократно. Но това е рамката, от която творческият ум се нуждае, за да не стане жертва на хаотично писане, породено от ентусиазма на писателя, изгубен в любима тема. Първоначалното съдържание ще помогне да се структурират мислите, познанията, източниците, проучванията и данните.

Последният етап от планирането е да се справите практично със страховете си. Чудите се дали ще успеете да напишете книга? Не знаете как да подходите? Къде е най-добре да публикувате? Каквито и колебания да имате по пътя на написването и издаването на книга, не е задължително да бъдете сам. Потърсете доверен колега, който вече е минал по тези стъпки, и го помолете за съвет. Не забравяйте след това да му благодарите – черно на бяло, от страниците на своята издадена книга.

3 стъпка: Писане със стратегия

Темата е внимателно обмислена и конкретизирана, образът на бъдещата аудитория е очертан, обхватът на съдържанието и източниците са ясни, планът е готов. Време е за писане. Но преди това…

Уверете се, че познавате изискванията на издателството, към което сте се насочили. Тук можете да прочетете указанията към авторите, издавани от Медицински университет – Варна.

Проявете още малко търпение преди да започнете и помислете върху график за писане. Съобразете го с ангажиментите и личното темпо на работа. Не си поставяйте непосилни срокове – написването на медицинска книга е изтощителен умствен труд, който изисква адекватна почивка. Само по този начин авторът ще е способен да даде най-доброто от себе си и ще се предпази от грешки и пропуски. Препоръчително е да се работи ежедневно върху съдържанието, дори да е по малко. Причината е, че големите паузи между писането затрудняват следването на единен логически издържан текст и могат да доведат до важни пропуски.

4 стъпка: Страничният поглед

Книгата е готова. Но дали наистина е така? Напълно нормално е авторът да изпитва съмнения към качествата на своя труд. Дали съдържанието изчерпва всичко? Текстът ясен и убедителен ли е за читателя?

Не е късно да получите оценка на бъдещата си книга. Всъщност точно тук е моментът да го направите. За целта е необходимо да се свържете със свои колеги и да им предадете ръкописа с молба за тяхното мнение. Не се страхувайте от градивната критика – тя единствено ще направи книгата още по-добра.

5 стъпка: Издаване

Ако решите да публикувате в Медицински университет – Варна, съществуват две възможности – да бъдете финансиран от Университета, ако отговаряте на изискванията и сте одобрен за годишния издателски план, или да поемете сами разходите.

Всяка година до 15 ноември Университетското издателство приема предложения за годишния издателски план. Предварително авторите предлагат на обсъждане пред Катедрен съвет новите заглавия, които след това се гласуват и на Факултетен съвет. Одобрените се издават през следващата календарна година. Изданието може да бъде учебник, учебно помагало, сборник, справочник, монография. То трябва да е съобразено с утвърдените учебни планове и програми, наличната учебна литература в областта, както и броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина.

Когато изданието не е част от годишния издателски план, авторът може да отправи запитване към Университетското издателство за издаване срещу заплащане. За целта попълва онлайн форма – запитване за цена, от сайта на Издателството. Книгата се издава и получава ISBN на Медицински университет – Варна, при условие че са налице положителни рецензии от специалисти по темата на книгата, попълнена е декларация за авторство и е налично разрешение на Комисия по етика на научните изследвания, ако са правени проучвания върху хора и животни. Авторите са длъжни да имат разрешения от носителя на авторски права за всички материали, които не са тяхна собственост, както и да цитират надлежно използваните литературни източници.

Пламена Маркова-Колева


Можете да задавате своите въпроси на press@mu-varna.bg, на телефон 052/ 677 117 или на място в Университетското издателство.