„Тестови въпроси за самоподготовка по технология на лекарствените форми“ – в книжарниците на МУ-Варна

Над 900 тестови въпроси за самоподготовка, насочени към студентите от специалност „Фармация“, са събрани в новото издание на МУ-Варна. Учебното помагало е разделено в 2 части.

„Тестови въпроси за самоподготовка по технология на лекарствените форми. I част“ включва въпроси върху:

 • течни лекарствени форми за перорално приложение;
 • фитопрепарати;
 • лекарствени форми за приложение върху кожата;
 • лекарствени форми за ректално приложение;
 • лекарствени форми за вагинално приложение;
 • лекарствена стабилност.

„Тестови въпроси за самоподготовка по технология на лекарствените форми. II част“ обхваща следните области:

 • парентерални лекарствени форми;
 • лекарствени форми за очи;
 • твърди дозирани лекарствени форми;
 • аерозоли;
 • лекарствена стабилност.

В двете части за самоподготовка по технология на лекарствените форми са публикувани и отговорите към всички въпроси. Авторският колектив е част от академичния състав на Катедра по фармацевтични технологии към Факултет по фармация на МУ-Варна.


Ас. фарм. Вилиана Гуглева завършва фармация в София. Специализира промишлена фармация. Има придобита специалност по технология на лекарствата с биофармация. От 2012 г. е асистент във Факултета по фармация на МУ-Варна. В момента е част от академичния състав на УС по технология на лекарствените форми и биофармация към Катедра по фармацевтични технологии.

Ас. фарм. Ивайло Пехливанов завършва специалност „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж – Варна. Девет години по-късно във Фармацевтичния факултет на Университета на науките в Милано полага държавен изпит, който упълномощава упражняването на професията фармацевт. В момента е част от академичния състав на УС по радиофармация към Катедра по фармацевтични технологии.

Ас. фарм. Мирена Добрева завършва Медицински колеж – Варна. Придобива специалност „Мениджмънт в рекреацията“ към Икономически университет – Варна. По-късно се дипломира като магистър-фармацевт в Пловдив. В момента е част от академичния състав на УС по технология на лекарствените форми и биофармация към Катедра по фармацевтични технологии.

Ас. Надежда Иванова завършва фармация в София. От 2014 г. е асистент в МУ-Варна. Има придобита специалност по технология на лекарствата с биофармация. В момента е административен асистент на УС по радиофармация към Катедра по фармацевтични технологии.

Ас. фарм. Стефан Стефанов завършва фармация в София. От 2012 г. е асистент в МУ-Варна. В момента е част от академичния състав на УС по технология на лекарствените форми и биофармация към Катедра по фармацевтични технологии.

Доц. Величка Андонова завършва фармация в София. Има придобита специалност по технология на лекарствата с биофармация. В момента е ръководител на Катедра по фармацевтични технологии и ръководител на УС по технология на лекарствените форми и биофармация.


„Тестови въпроси за самоподготовка по технология на лекарствените форми. I част“ можете да закупите в книжарниците на МУ-Варна или да поръчате онлайн от тук.


„Тестови въпроси за самоподготовка по технология на лекарствените форми. II част“ можете да закупите в книжарниците на МУ-Варна или да поръчате онлайн от тук.


Пламена Маркова-Колева