Можете да прочетете онлайн втория брой на „Журнал на Медицински колеж – Варна“

„Отново в есента край морето настъпва време за традиционния празник на МК-Варна. Началото на нашето учебно заведение е поставено преди 77 години. 77 години са почти един човешки живот, а понякога са дори и повече. Заложеното от нашите предшественици задължава; тези, които са били преди нас, са наши учители и водачи. Ние трябва да продължим и развием тяхното дело, както е обичайно за човешкия прогрес. Спиралата на Времето се извива все по-нагоре и след години имената ни ще бъдат само спомен за нашите следовници. От нас зависи какъв ще бъде споменът за самите нас.“

С тези уводни думи на доц. д-р Добрин Паскалев започва вторият брой на най-новото списание на МУ-Варна.


„Журнал на Медицински колеж – Варна“ се издава от 2018 г. Списанието излиза веднъж годишно и публикува научни статии на български език с резюмета на английски. В него могат да публикуват както научни работници и преподаватели, така и студенти от научни институции в областта на медицината и здравеопазването.

Главен редактор на „Журнал на Медицински колеж – Варна“ е проф. д-р Димитричка Близнакова. Редактори в списанието са проф. д-р Христина Групчева, доц. д-р Добрин Паскалев, доц. д-р Стефан Цеков, доц. Антоанета Цветкова, доц. д-р Параскева Манчева, доц. Максим Симов, доц. д-р Илко Бакърджиев, доц. Веселина Славова, ас. д-р Цветелина Костадинова, д-р Георги Вълчев и Мариана Купенова.


Вторият брой на „Журнал на Медицински колеж – Варна“ е свободно достъпен онлайн през платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна. В него можете да прочетете следните статии:

  • Дихателна физиотерапия в предоперативната миокардна реваскуларизационна хирургия

Николай Недев

  • Рехабилитационни грижи при хронично бъбречно заболяване

Николай Недев

  • Значението на Хипократовата клетва за принципите на съвременната медицинска етика

Веселина Славова

  • Основни причини за хронично бъбречно заболяване и промени в лабораторните показатели

Емилия Георгиева, Нели Ерменлиева, Николай Коларов

  • Тенденция на хронично бъбречните заболявания в България

Емилия Георгиева, Нели Ерменлиева, Николай Коларов

  • Формиране на професионални комуникативни умения на ИОЗ в процеса на обучение във висшето училище

Яна Тошева, Станислава Павлова

  • Професионална реализация и удовлетвореност на завършили помощник-фармацевти в Медицински колеж – Варна

Десислава Александрова, Силвия Михайлова, Момчил Ламбев, Антония Христова, Димана Димитрова, Антоанета Цветкова


Вторият брой на „Журнал на Медицински колеж – Варна“ е достъпен от тук.