150 години дарителска болница „Параскева Николау“

Музей или клуб?

Тази дилема стои пред една от емблематичните за Варна сгради през 70-те години на 20 в.

Произходът, внушителният външен вид, местоположението, предназначението в продължение век… всичко това превръща къщата на ул. „Параскева Николау“ 7 в идеално място за изграждане на първия в страната музей по история на медицината. По време на обсъждането обаче един от присъстващите заявява „Да помислим за живите! Да пеят, да танцуват!“


Коя е тази сграда?

През 1851 г. живеещият в Одеса богат търговец Параскева Николау изпраща писмо до Варненския митрополит, до старейшините и до първенците на Варненската община. В него той споменава намерението си да завещае значителна сума за изграждане на болница и църква в града. Варненец по произход, Параскева Николау дарява една от първите болници в града, която да служи на най-бедните и нуждаещи се. В специално построена за целта двуетажна, изключително красива сграда, разположена непосредствено до брега на морето, безплатно се лекували всички – без значение от религия, народност и пол.


150 години по-късно…

Откриването на първата в България дарителска болница се случва през 1869 г. В продължение на век сградата на ул. „Параскева Николау“ 7 променя своите функции многократно. На 1 април 1985 г. там отваря врати Музеят по история на медицината.

С внушителния си вид и местоположение, през годините сградата привлича различни интереси – появяват се желаещи да я превърнат в клуб, търговски обект, ресторант… Все пак, надделява мнението, че Варна, като град с хилядолетна история и богато наследство в областта на медицината, трябва да има музей и мястото му е в историческата сграда на дарителската болница.

През 2019 г. Медицински университет – Варна издаде юбилейната книга „150 години дарителска болница „Параскева Николау“. 150 години в служба на здравното дело във Варна“. Третата книга от поредицата „Страници от историята на медицината във Варна“, под редакцията на проф. д-р Красимир Иванов, запознава читателите с Параскева Николау, помества пълното му завещание, исторически документи и снимков материал. Коя любима варненска църква е построена с дарени от богатия търговец средства, каква помощ е предвидил за осиротели девойки, с какво новата болница се различава от построената малко по-рано турска болница и още любопитни факти от историята разказват авторите в юбилейната книга.


Инициаторите

Идеята за създаване на музей по история на медицината се заражда покрай отбелязването на 100-годишнината на дарителската болница през 1969 г. Сред инициаторите тогава са двама от авторите в настоящата книга – ст.н.с. д-р Владимир Василев и доц. д-р Георги Маринов. Присъединяването на още специалисти към екипа на юбилейното издание добавя нови парчета към пъзела „дарителската болница „Параскева Николау“ и Варна през десетилетията“, за да се роди една увлекателна информативна книга за ценители.

Ст.н.с. д-р Владимир Василев (1924-1996 г.) развива задълбочена изследователска и широка обществена дейност в областта на историята на медицината. Обект на проучванията му са историята на климатолечението, здравните проблеми на Варна в периода след Първата световна война, дейността и историята на първата в България преди Освобождението дарителска болница „Параскева Николау“. Доц. Василев е бил част от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването към Медицински университет – Варна. Той превежда от старогръцки Хипократовата клетва и изиграва активна роля в организирането и обогатяването на Музея по историята на медицината.

Доц. д-р Георги Маринов е бил ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на Медицински университет – Варна, бил е заместник-ректор и ректор на Университета. Понастоящем е член на Настоятелството на МУ-Варна. Носител е на награда „Варна“ за 2003 г., Диплома от университета „Овидиус“ (гр. Констанца), Почетна диплома на кмета на гр. Варна през 2011 г., „Златен Хипократ“ на Балканската асоциация по история и философия на медицината от 2015 г.

Доц. д-р Невяна Фесчиева е била ръководител на Катедрата по социална медицина  и първи декан на новоразкрития Факултет по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна. През годините е инициатор на успешни международни научни сътрудничества, председател е на сдружение „Обществено здравеопазване – 99“ и на Българското дружество по история на медицината (БДИМ). Доц. Фесчиева е главен организатор и модератор на традиционните курсове, организирани от МУ-Варна и БДИМ за следдипломно обучение по история на медицината.

Доц. д-р Димитър Ставрев е бил част от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна, а понастоящем е доцент в Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина. Доц. Ставрев е носител на бронзов медал за заслуги към БЧК и автор на научни изследвания, свързани с историята на медицината.

Д-р Елияна Иванова е работила в отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ-Варна, а в момента е част от Катедрата по хигиена и епидемиология на МУ-Варна. Основните й научни интереси са в областта на епидемиологията на инфекциозните болести, имунопрофилактиката и историята на медицината.

Д-р Анета Кирова завършва медицина в МУ-Варна и се посвещава на епидемиологията на инфекциозните болести. Понастоящем работи като специалист по медицинска паразитология в лаборатория. Проявява задълбочен интерес към историята на медицината от 2015 г., когато стартира собствено изследване върху победата над маларията в България. Автор и вдъхновител е на проекта „Маларията в миналото и днес“.

Арх. Огнян Каменов е син на известния варненски архитект Камен Горанов, който прави реконструкция на сградата на дарителската болница „Параскева Николау“ в началото на 80-те години на 20 в. Следвайки стъпките на баща си, арх. Каменов също се включва в архитектурния живот на Варна и работи по преустройството на бившата Девическа гимназия в Археологически музей и адаптацията на бившата Мъжка гимназия за нуждите на Градска художествена галерия.


Книгата „150 години дарителска болница „Параскева Николау“. 150 години в служба на здравното дело във Варна“ се продава в книжарниците на Медицински университет – Варна и в нашия онлайн магазин.


Жителите и гостите на гр. Варна могат да посетят сградата, специално построена за първа дарителска болница, в която днес се помещава Музеят по история на медицината. Тя е разположена на ул. „Параскева Николау“ 7, в близост до Военноморски музей и Морска гара. Музеят е отворен от понеделник до петък, от 8:30 до 16:30 ч.  


Пламена Маркова-Колева