Излезе от печат монографичният труд на доц. Емил Ковачев „Асистирани репродуктивни технологии“

През март 2017 г.  университетското издателство на Медицински университет – Варна отпечата първо издание на монографията на доц. Емил Ковачев „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина“ (ISBN: 978-619-221-060-1).

Монографията е богато илюстрирана с обем от 184 страници и съдържа полезна информация за специалисти, студенти по медицина, специализанти и практикуващи лекари, а също и за всички читатели, които се интересуват от същността на съвременните асистирани репродуктивни технологии (АРТ), свързани със засилващите се фертилни смущения.

По-подробна информация за изданието можете да намерите ТУК.

***

Из рецензиите на монографията:

… Асистираните репродуктивни технологии са често единственият шанс за възможно забременяване и раждане на деца при двойки, имащи фертилни проблеми. В своя монографичен труд Емил Ковачев разработва проблеми, отличаващи се с несъмнена актуалност за съвременната репродуктивна медицина.

             проф. д-р Иван Козовски, д.м.

 

… В наши дни непрекъснато се увеличава делът на диагностично-оперативните интервенции, които се извършват чрез съвременните ендоскопски техники, но остават с редица неизяснени въпроси относно точните индикации за тяхното приложение, както и вида на самата оперативна интервенция. Разработеният от доц. д-р Емил Ковачев монографичен труд е именно в тази насока, което определя неговото медико-биологично и социално значение. Последователно и детайлно са разгледани всички етапи в диагностиката и лечението на стерилитета, като информацията е актуализирана и включва последните литературни данни по разгледаните теми.

доц. д-р Веселина Маркова, д.м.