Резюметата от XVII Черноморски симпозиум за млади учени в Scripta Scientifica Vox Studentium

От днес започва 17-та ежегодна научна среща, която събира млади учени в сферата на биомедицината от цял свят. Черноморският симпозиум (Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine), организиран от студентите от Медицински университет – Варна, се провежда в гр. Варна. Тази година той ще продължи до 24 ноември. Официалният език на събитието е английски.

Резюметата на докладите, които ще бъдат представени, вече са достъпни онлайн. Те са публикувани в приложение 1 за 2019 г. на списание Scripta Scientifica Vox Studentium. Броят е свободно достъпен онлайн през платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна и може да бъде прочетен тук.