юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Categories
Издателство Новини Полезно

Открийте ключа към здраво и щастливо детство с монографията, издадена от Университетско издателство МУ-Варна, представяща научния поглед върху ранното детско развитие

Днес, на Денят на детето, Издателство МУ-Варна има удоволствието да ви запознае с монографията “Ранното детско развитие – детерминанта на здравето и качеството на живот в съвременното общество”, която представлява задълбочено научно изследване, фокусирано върху значението на ранното детско развитие (РДР) и неговото въздействие върху здравето и качеството на живот на индивидите и обществото като цяло. Проектът е реализиран от изследователски екип на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна, под ръководството на проф. д-р Албена Керековска, д.м., с подкрепата на Фонд Наука.

Целта на проучването е да изследва степента на информираност в родителската общност относно значението на РДР, начините, по които родителите търсят помощ и подкрепа за осигуряване на благополучието на своите деца, и нуждите им от знания и подкрепа. Резултатите от изследването имат за цел да подпомогнат изграждането на адекватен модел за общуване между родители, деца и специалисти, базиран на актуални и научнообосновани подходи.

Изследването се основава на няколко основни етапа, включително качествено изследване чрез наблюдение и участие, проведено в периода 2020–2021 г. в общността на „Зеленият морски двор на Варна“. То обхвана 1448 визити на родители с деца, като се проучваха мотивите, нагласите и действията на съвременния български родител.

Основни теми и акценти в монографията:

  1. Стимулираща околна среда за ранно детско развитие – Родителска компетентност и концепция за експозома

Автор: Екатерина Вълчева

Този раздел разглежда значимостта на РДР и начините, по които различни стимули и експозиции на околната среда влияят на развитието на децата. Научните доказателства подчертават важността на пренаталния период, компетентността на родителите и качеството на грижата за детето.

 

  1. Отношения семейство-специалисти в грижата за ранното детско развитие

Автор: Николай Михайлов

Разделът акцентира върху взаимодействието между семейството и специалистите в грижата за РДР. Обсъждат се предизвикателствата и възможностите за създаване на ефективни комуникационни и подкрепящи структури, които да подпомагат родителите в грижата за техните деца.

Социална екология на детето (адаптирано от Scott, Laing, & Park (2016)) (Михайлов, 2019; Вълчева и кол., 2020)

  1. Стимулираща околна среда за ранно детско развитие – Мястото на екраните

Автор: Теодора Димитрова

Тук се разглежда влиянието на екраните (телевизори, компютри, таблети) върху ранното детско развитие. Анализират се ползите и рисковете, свързани с използването на екранни устройства, както и препоръките за тяхното оптимално използване.

 

  1. Здраво дете. Щастливо дете. Колко е важно да измерваме качеството на живот в съвременното общество – История, модели и наративи

Автор: Десислава Ванкова

Този раздел обсъжда значението на измерването на качеството на живот (КЖ) в контекста на РДР. Представени са различни модели и подходи за оценка на КЖ, както и историческите и културни контексти, които влияят на разбирането за детското благополучие.

Монографията завършва с обобщение на основните изводи и препоръки от изследването, както и с приложения, включващи въпросник за измерване на значимостта на РДР в родителската общност.

 

Според авторите:

“Ранното детско развитие е основа за здраво и щастливо бъдеще. Чрез сътрудничество между родители, специалисти и обществените институции можем да осигурим най-добрите условия за развитие на нашите деца и да създадем здраво и благоденстващо общество.”

Монографията представлява ценен ресурс за родители и специалисти, ангажирани с детското здраве и развитие. Тя предоставя научнообосновани подходи и препоръки, които могат да бъдат използвани за подобряване на грижата за децата и за насърчаване на тяхното благополучие в съвременното общество. При интерес можете да я откриете в електронния магазин на Университетското издателство.