Author: Огнян Антов

Годишен издателски план за 2019 г.

Напомняме Ви, че до 15 ноември 2018 г. се приемат предложения за годишния издателски план на МУ-Варна. Катедрите могат да представят своите проекти за издаване на учебници, учебни помагала, монографии и др. не по-късно...

Излезе и първият брой за 2018 година на „Варненски медицински форум“

„Варненски медицински форум“ е научно списание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, което излиза два пъти годишно (плюс приложения) и се списва на български език. През 2018 е неговата 7 годишнина....

Излезе от печат англоезично помагало за подготовка по химия на чуждестранни кандидат-студенти към Медицински университет – Варна

Излезе от печат второто преработено издание на англоезичния учебник Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University (първо изд. 2014), подпомагащ бъдещите кандидати за англоезичните програми в подготовката им за успешно полагане...

Излезе и брой 2 за 2016 на "Варненски медицински форум". Достъпен и онлайн

„Варненски медицински форум“ е научно списание на Медицински университет – Варна, което съдържа статии на български език, придружени с резюмета на английски език. Списанието се издава от 2012 г. и обхваща различни области на...

Излезе брой 3 за 2016 г. на „Scripta Scientifca Medica” – достъпно и онлайн

„Scripta Scientifca Medica” е най-старото научно списание на МУ-Варна, това е неговата 48-а годишнина. Списва се на английски език. Автори от цял свят могат да подават статии от онлайн платформата, поддържана от университетското издателство....