септември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Categories
Издателство Новини

Излезе брой 1 за 2023 г. на научното списание „Варненски медицински форум“

ВМФ 1‘2023 включва 29 доклада и е с обем е 207 страници. Темите, застъпени в броя, са:

 1. Лъчелечение на карцином на лява млечна жлеза – приложение на техника с автоматично апаратно контролирано задържане на дишането в дълбок инспириум
 2. Образни методи за диагностика на саркопения
 3. Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение и когниция
 4. Клинична ремисия и лигавично оздравяване при пациенти с язвен колит на лечение с тофацитиниб – двегодишно проследяване
 5. Хромозомни и молекулярни нарушения в еволюцията на множествения миелом
 6. Астроцитна хетерогенност в норма и след мозъчна увреда
 7. Роля на микроглията при исхемичен мозъчен инсулт
 8. Постнатално развитие на малък мозък при мишка
 9. Лимфни възли на главата и шията – в норма и патология
 10. Практически алгоритми за диагностика на някои тумори на слюнчените жлези
 11. Нововъведения в класификацията на туморите на простатната жлеза: промени в съдържанието и терминологията, молекулярна генетика
 12. Новости в оценката на хистопатологичните характеристики на карцинома на простатната жлеза
 13. Прогностични и предиктивни фактори при уротелните карциноми – туморна строма. I част
 14. Прогностични и предиктивни фактори при уротелните карциноми – туморен паренхим. II част
 15. Интраназалните сплинтове като алтернатива на интраназалното тампониране след септопластика (литературен обзор)
 16. Експресия на маркерите за апоптоза и некроптоза каспаза-3 и взаимодействаща с рецептора протеин киназа-3 при злокачествени неоплазми
 17. Анализ разход-ефективност на активни козметични комплекси за лечение на акне, тествани в Ин Виво тест за ефикасност
 18. Корелация между PI-RADS категорията и патологичния резултат след мултипараметрична ядрено-магнитна резонансна/ултразвуково насочена трансректална фюжън биопсия на простатата
 19. Връзка между ПСА и Глийсън скор при пациенти с карцином на простатата – резултати от нашия клиничен опит
 20. Предимства и недостатъци на робот-асистираните урологични операции спрямо лапароскопските в условията на пандемия от КОВИД-19
 21. Влияние на пандемията от КОВИД-19 върху интракорпоралното ендоскопско лечение при пациенти с конкременти на горен уринарен тракт
 22. Проучване на влиянието на КОВИД-19 върху заболеваемостта и временната неработоспособност в строителна фирма за периода 2019–2021
 23. Ретроспективен анализ на заболеваемостта и временната неработоспособност в строителна фирма за периода 2019–2021 г.
 24. Гестационен захарен диабет и витамини
 25. Методи за оценка на сухота в устата
 26. Промени в зъбите свързани със стареене
 27. Промени в зъбния емайл при избелване
 28. Безпокойство и страх – бариера пред достъпа и приемането на дентална помощ
 29. Покритие на дентални услуги от националната здравноосигурителна каса в България

Пълнотекстов достъп до статиите в броя, както и пълен списък на статиите и авторите, четете на онлайн платформата за научните списания на Университетското издателство на МУ-Варна.