август 2022
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

За автори

Технически изисквания за подготвяне на ръкописите

Учебна литература

При предаването им за предпечат, материалите трябва да са подготвени на MS Word for Windows, както следва:

  • Издание с формат 210 х 297 мм (А4). Ръкописът се подготвя като документ с размер А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
  • Издание с формат 165 х 240 мм. Ръкописът се подготвя с размер на документа 165 х 244 мм, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 или 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците.

Монографии

Издание с формат 165 х 240 мм. Ръкописът се подготвя с размер на документа 165 х 244 мм, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 или 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците.

Дисертации и автореферати

  • Автореферати с формат 148 х 210 мм (А5). Препоръчителен общ обем до 60 страници. Препоръчително е общият обем страници да е число, кратно на 4. Ръкописът се подготвя като:
    • документ с формат А5, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците или
    • документ с формат А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 14 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
  • Дисертации с формат 210 х 297 мм (А4) – полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: от 1.15 до 1.5, със съответната номерация на страниците.

Препоръки при цитиране на източниците

Дисертационният труд не е публикувано издание. Задължително е всички източници, които са използвани, да бъдат коректно цитирани.

Допустимо е източниците да се цитират по име на автора и година (име, год.) или по номер на библиографски източник. Препоръчително е цитирането да бъде по номер на библиографски източник, тъй като по този начин се избягва евентуално объркване при наличие на повече от един източник с един и същи автор и година на издаване.

Начините за цитиране на използваните визуални материали – фигури, снимки, диаграми, схеми, таблици и др., са различни в зависимост от това чии са авторските права за тях:

1. Собствени* – не е задължително да се пояснява. За прегледност в края на труда може да се опише, че всички фигури, отбелязани с избрана от автора отметка, са собствени.

2. Предоставени от болница/катедра/друга институция** – пояснява се или в текста под фигурата или в края на труда общо за всички фигури, предоставени от конкретен източник.

3. Използвани чужди визуални материали – ако са използвани без промяна, в текста към фигурата се посочва източника, който е описан в библиографията; ако са модифицирани – в текста под фигурата се вписва „модифициран/адаптиран по ….“ (посочва се номера на източника в библиографията).

Пример за т. 1. и 2:

* собствен снимков материал

** материали, предоставени от болница/катедра/друга институция

В края на труда е препоръчително да се отправи благодарност към тези, които са помогнали във вашата работа и към тези, които са ви предоставили материали.

Статии за списания

Ръкописите трябва да бъдат съобразени с Указанията за авторите за всяко конкретно издание, публикувани на: http://journals.mu-varna.bg.***

Независимо дали са вмъкнати в текста на ръкописа, всички фигури и графики се предоставят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат – напр. jpg, png, eps), като имената им трябва да съответстват на номерацията на фигурите в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ѝ. Сканираните снимки трябва да бъдат с резолюция 300 dpi.

Всички графики и диаграми, независимо дали са вмъкнати в текста на ръкописа или не, трябва да бъдат в редактируем вид.

Снимките трябва да са собственост на автора или МУ-Варна. Графиките и диаграмите трябва да са собственост на автора. Използването на материали (снимки, графики и диаграми) от други автори е възможно само след писменото съгласие на съответния автор, от който са заимствани.

При издаване на учебници и учебни помагала в електронен формат /на CD/DVD/ се спазват всички изисквания за издание на хартиен носител, като готовото издание се записва в security pdf или друга електронна форма.

*** Препратки към указанията за конкретните списания в платформата ни за научна периодика:

Scripta Scientifica Medica

Scripta Scientifica Pharmaceutica

Scripta Scientifica Medicinae Dentalis

Scripta Scientifica Salutis Publicae

Scripta Scientifica Vox Studentium

Варненски медицински форум

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Медицина и екология”

Bulgarian Review of Ophthalmology

Adipobiology

Biomedical Reviews

Социална медицина

– – –

УПЪТВАНЕ за регистриране, подаване на статия, рецензиране в платформата за научна периодика на МУ-Варна Journals.mu-varna.bg (PDF)