Резюметата от XXIII конгрес на Българското анатомично дружество са налични онлайн

Вече можете да прочетете Приложение 2 (бр. 49) на Scripta Scientifica Medica. В броя на списанието са публикувани презентации и постери от XXIII конгрес на Българското анатомично дружество, състоял се от 5 до 7 октомври, 2017 г. в гр. Варна. Текстовете са достъпни на платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна.

Медицински университет – Варна, беше домакин на форума през 2017 г., който се вписа в академичния календар като част от събитията, посветени на 55-та годишнина от създаването на Катедрата по анатомия във Варна. На научната среща се проведоха лекции, обучения и кръгли маси. Сериозен интерес предизвика и изложението на образователни продукти. В рамките на форума бе включена и прожекция на биографични филми за видни представители на Катедрата по анатомия във Варна. Наградата на името на Димитър Каданов за научни постижения през последните две години бе връчена на д-р Стоян Павлов от МУ-Варна.