Прочетете онлайн резюметата от предстоящия VI Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината

От днес на платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна можете да откриете онлайн новия брой на Scripta Scientifica Vox Studentium. В Приложение 1 за 2018 г. са поместени резюмета от VI Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината и Юбилейната сесия по Здравен мениджмънт, които ще се проведат от 12 до 15 април в гр. Варна.

 

Научната среща се организира от Студентски съвет към Медицински университет – Варна, Асоциацията на студентите по медицина във Варна, Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна​ и Асоциацията на студентите по фармация във Варна. За шеста поредна година събитието ще събере млади учени от цял свят, които ще споделят свои открития и опит. Работният език ще бъде английски. Повече за VI Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината можете да откриете на http://bsysb.mu-varna.bg.