· Съдържание ·
×

АЛМАНАХ 1961-2021
60 години Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - ВарнаНачало

Том 1. История и настояще

Съдържание

История

Doctor Honoris Causa

Aкадемично ръководство

Общо събрание

Aкадемичен съвет

Съвет на настоятелите

Структура на Медицински университет - Варна

В навечерието на 60-годишниЯ юбилей

Дирекция Учебна дейност

Дирекция Международно сътрудничество, акредитация и качество

Научноизследователски институт

Научна дейност

Кариерно развитие

Административни структури

Университетски болници

Университетски медико-дентален център

Университетски аптеки „Медунифарм“

Отдел „Музейна дейност“

Студентски съвет

Спортна и художествена дейност

Alumni Club

Център за симулационна техника и медицинска апаратура

Университетски център по морско здравеопазване

История на МУ-Варна по години

Факултет по медицина

Факултет по обществено здравеопазване

Факултет по дентална медицина

Факултет по фармация

Медицински колеж - Варна

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации, педагогика и спорт

Филиален факултет на ВМИ-Варна в Добрич

Филиал Сливен

Филиал Шумен

Филиал Велико Търново

Бази на МУ-Варна

Поглед в бъдещето

Да (пре)откриеш себе си в годините (албум)

Том 2. Биографичен справочник

Биографии

Съкращения