Променящото се лице на пневмонията в монографията на д-р Дарина Митева

Заболяването “именувано от древните” – така още Хипократ нарича пневмонията, докато описва симптомите. Вероятно този вид инфекции на долните дихателни пътища са съпътствали човечеството през цялата му история. Днес Световната здравна организация определя пневмонията като заболяването, което убива най-много деца по света. Заплаха е и за възрастни и имунокомпрометирани пациенти. За новите предизвикателства пред лекарите и нуждата от актуална информация пише д-р Дарина Митева в монографията си “Пневмонии. Съвременни аспекти на диагностиката, лечението и превенцията”.


“За мен е удоволствие да Ви представя тази монография, като се надявам, че тя ще бъде ценно помагало в ежедневната практика на клиницистите от различни области. Книгата е предназначена както за специалистите по белодробни болести, така и за специалисти по вътрешни болести, инфекционисти, общопрактикуващи лекари, специализанти и студенти. Познаването на съвременните концепции по проблема ще ни позволи да подобрим ежедневната грижа за нашите пациенти и постигнем по-добри клинични резултати в борбата с респираторните инфекции.” Д-р Дарина Митева


Пневмонията – трудното за прогнозиране заболяване
Придобитите в обществото пневмонии са често заболяване, което все още се отличава с високо ниво на смъртност. Като цяло заболеваемостта е най-висока при малки деца под 1 година и възрастни пациенти. Данните за смъртността в световен мащаб и в отделните държави отразяват острия момент на болестта. Редица проучвания обаче показват, че пневмонията оставя дълготрайни последствия върху пациента.

Клиничната картина при пневмониите варира от леки и самоограничаващи се инфекции до тежки и животозастрашаващи такива. В хода на заболяването може да се развият различни усложнения, като белодробен абсцес, плеврални изливи, дихателна недостатъчност, пневмоторакс, сепсис, сърдечно-съдови усложнения, токсичен хепатит, остра и обострена хронична бъбречна недостатъчност, менингит…

Предизвикателството за лекарите започва след диагностицирането – изборът на място за провеждане на лечението може да се окаже ключов момент, определящ крайния резултат. В монографията д-р Митева публикува скали за определяне на тежестта на състоянието, както и съвети от практиката. Въпреки наличието на показатели, по които първоначално може да се определи рискът при пациента, ходът на болестта е динамичен, особено в ранния период. Съществуват случаи, при които липсват критерии за тежка пневмония в началото, но по-късно такава се развива. Това показва, че заболяването изисква активно наблюдение и готовност за незабавно реагиране през целия период.


Нарастващата антибиотична резистентност – глобален план за действие
При диагностициране на пневмония антибиотичното лечение е задължително. Изборът на подходящо антибиотично лечение е вторият ключов момент, следващ първоначалната оценка на състоянието на пациента. Въпреки напредъка на микробиологичните техники за етиологична диагноза, все още около половината от случаите на пневмония остават етиологично непотвърдени. Проблемът с лечението на тежките пневмонии днес се задълбочава в светлината на нарастващата антибиотична резистентност, която се превръща в глобален проблем на 21 в.

Антибиотичната резистентност характеризира устойчивостта на бактериите към използваните за лечението им антибиотици. Успоредно с развитието на нови антибиотици върви и процесът на развитие на резистентност към тях, която понякога се развива в много кратки срокове. При наличие на резистентен причинител рискът от назначаване на неподходящо лечение се повишава.

През май 2015 г. Световната здравна организация обявява Глобален план за действие срещу антимикробната резистентност. Някои от мерките, набелязани в плана, са спазване на по-добра хигиена и по-широко използване на ваксинациите, с което може да се ограничи разпространението на инфекциите, включително и на резистентните такива. Една от най-важните стъпки е избягването на ненужен антибиотичен прием. Проблемът обаче не е само медицински. В последните години като една от причините за антибиотична резистентност е посочена свръхупотребата на антибиотици при животните, отглеждани за храна.

Д-р Митева разглежда задълбочено проблема с антибиотичната резистентност, като публикува данни и за резистентните щамове в Европа и страната. Тя споделя актуална информация относно новите антибиотици в борбата с резистентността. В България антибиотичната политика на национално ниво показва положителна тенденция на промяна. Пример е Комисията по антибиотична политика в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, която подпомага клиницистите в избора на подходящо антибиотично лечение и регулира антибиотичната консумация.


Грипната пневмония – актуална тема в световен мащаб
Развитието на първична грипна пневмония се среща сравнително рядко, но протича изключително тежко. В този случай често се налага интубация и механична вентилация, а смъртността е висока. По време на грипни пандемии грипната пневмония е причина за смъртност не само при имунокомпрометирани и възрастни хора, но и при млади, здрави до момента пациенти.

Симптомите на първична грипна пневмония първоначално се покриват с тези на неусложнената грипна инфекция. Да се предвиди при кои пациенти заболяването ще прогресира до пневмония е почти невъзможно. След грип в някои случаи се наблюдава бактериална суперинфекция и се развива вторична бактериална пневмония. Най-голяма податливост към вторични бактериални инфекции е наблюдавана около седмия ден, по време на очистване от грипния вирус.


В края на 2019 г. клъстер на случаи на пневмония с неизвестна етиология се оказва началото на нова пандемия. Причината за пневмонията е нов вирус – тежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-Cov-2), а заболяването, свързано с него, е наречено Covid-19.


Д-р Дарина Митева завършва Медицински университет – Варна. Работи във ВМА-Варна и в Интензивното респираторно отделение на УМБАЛ “Св. Марина” – Варна. От 2011 г. е асистент към Катедра по вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология в Медицински университет – Варна.

Д-р Митева има придобити специалности “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”. Притежава допълнителни сертификати за интензивно лечение на белодробните болести и за фибробронхоскопия. Автор е на 16 научни публикации в списания, участва в 12 конгреси и симпозиуми в страната, има 6 участия на годишните конгреси на Европейското респираторно общество. Научните интереси на д-р Митева са основно в областта на белодробните инфекции и бронхообструктивните заболявания.


Монографията “Пневмонии. Съвременни аспекти на диагностиката, лечението и превенцията” на д-р Дарина Митева можете да поръчате онлайн от нашата електронна книжарница от тук.


Пламена Маркова-Колева