Новият брой на „Варненски медицински форум“ с доклади от фестивала „Море и здраве“

Приложение 1 за 2018 г. на списание „Варненски медицински форум“ вече е достъпен на платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна. В новия брой са публикувани докладите, представени в научната сесия на фестивала „Море и здраве“. Броевете на списание „Варненски медицински форум“, както и останалите периодични издания на Медицински университет – Варна, са налични онлайн на адрес http://journals.mu-varna.bg/

Четвъртото издание на фестивала „Море и здраве“ се проведе на 18 и 19 май. Тазгодишното събитие е част от инициативите, посветени на честването на 135 години Варненско медицинско дружество. Организатор на фестивала с българско и международно участие, с който ежегодно се отбелязва Европейският ден на морето, е Медицински университет – Варна.