Докладите от VI научна сесия на Медицински колеж – Варна са достъпни онлайн

Списание „Варненски медицински форум“ публикува на страниците си докладите от Шеста научна сесия за преподаватели и студенти „75 години Медицински колеж-Варна“. Събитието се проведе на 17 и 18 ноември 2017 г. и събра утвърдени имена и млади учени, които обмениха идеи и опит. Научната сесия беше разделена в шест секции: Дентално здраве, Обществено здраве и здравни грижи, Рехабилитация, Лабораторна и образна диагностика, Фармацевтични науки и медицинска козметика и Постерна секция. Участниците бяха 165, от които 39 студенти от Медицински колеж. Представени бяха 105 доклада.

Всички доклади можете да прочетете онлайн в списание „Варненски медицински форум“, том 6, 2017, приложение 2. Броят е достъпен на платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна.