Scripta Scientifica Medica – от миналото към бъдещето

През тази година списанието на МУ-Варна с най-дълги традиции публикува юбилеен 50-ти том. Днес Scripta Scientifica Medica съхранява професионализма и устремеността на своя първообраз, но приветства иновациите, пристъпвайки напред към бъдещето.

„Новият, трети поред Висш медицински институт у нас е готов да поеме част от задачите на нашето народно здравеопазване.“

С тези исторически думи първият ректор проф. д-р Радан Раданов открива първата учебна година в МУ-Варна през 1961 г. Година по-късно започва да излиза списание „Годишни научни трудове на ВМИ-Варна“. На страниците на списанието авторите разглеждат актуални и полезни медицински въпроси, споделят експериментални и клинични изследвания. Целта на статиите е да повишат информираността и да бъдат от полза на останалите лекари и здравеопазването в страната като цяло. От 1964 г. списанието започва да излиза с името Scripta Scientifica Medica, но мисията остава същата. През годините статиите излизат на български, руски и английски език.

Днес Scripta Scientifica Medica е авторитетно списание, открито към света. Сега е по-лесно от всякога автори, редактори, рецензенти и читатели да станат част от най-старото списание на МУ-Варна. Благодарение на онлайн платформа, въведена за първи път в страната от Университетското издателство, са автоматизирани процесите около създаването на нов брой. На практика това означава, че по всяко време и от всяка точка на света могат да се подават онлайн статии, които след това автоматично се разпращат на рецензенти. Получените рецензии се изпращат към авторите, които насочват ръкописите си към редколегията или отново към рецензентите, ако са направени корекции. Следва автоматично изпращане към специалисти за езикова корекция и предпечат, след което финално се уведомяват редактори и автори. Всяка публикация, качена на онлайн платформата, получава уникален DOI номер (идентификационен номер за дигиталните обекти), който осигурява дълготрайност на хипертекстовите връзки и улеснява световния научен обмен. Днес всички броеве на Scripta Scientifica Medica от 1966 г. до наши дни са свободно достъпни на онлайн платформата.

През годините списанието не спира да се променя по пътя напред. От 2014 г. започва да прилага „двойно сляпо рецензиране“, което е стандарт в световните научни изследвания и гарантира още по-добро качество на публикациите. В неизменна част от редакционната политика през последните години се превръща и внедрената система за проверка за плагиатство iThenticate, използвана от водещите медицински издателства по света. Днес публикациите се реферират в значими световни бази данни и каталози, което повишава тяхната видимост.

Макар през изминалите десетилетия Scripta Scientifica Medica да променя своята редколегия, редакционно-издателския процес и визия, списанието продължава да следва първоначалната си мисия и да работи за повишаване на медицинските познания не само в национален, но и в световен мащаб.

 

Повече информация за редакторския екип, указания за публикуване, етични норми и индексиране на Scripta Scientifica Medica можете да откриете тук. Целият пълнотекстов архив на списанието е свободно достъпен тук.