Когато медицината среща археологията – любопитни факти в книгата на доц. д-р Георги Маринов

Човешките кости, открити при археологически разкопки, са богат източник на информация. Разчитането на техните тайни обаче изисква съвместна работа на специалисти в различни области. Водени от тази идея, от десетилетия „на терен“ се срещат археологията и медицината. Още от 1969 г. Медицински университет – Варна (тогава Висш медицински институт – Варна) съдейства за анатомичната, палеоантропологичната и палеопатологичната експертиза на открити костни останки. Доц. д-р Георги Маринов е представителят на МУ-Варна, който участва в проучванията на едни от най-интересните некрополи, открити на територията на Варна и Девня. Книгата „Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня“ обхваща спомени и факти от археологичните разкопки и проучвания на Варненския халколитен некропол, Раннохалколитните гробове до град Варна, Раннобългарския масов гроб при град Девня и информация за единствения череп с преживяна хирургическа трепанация от Ранносредновековния некропол във варненския квартал “Трошево”. Изданието е първа част от поредицата „Страници от историята на медицината във Варна“, под редакцията на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.


Древните човешки останки през погледа на медицината

Благодарение на извършваните през годините проучвания на находките в района на Варна и Девня се събират данни за антропологическия тип и физическия облик на населението, за динамиката на някои показатели за развитието на хората в древността – ръст, размери на някои кости, някои размери на части от скелета. Събират се демографски данни за древните общества по нашите земи, като средна продължителност на живота, косвени данни за общата плодовитост, за детската смъртност и за плътността на населението. Интерес будят данните за разпространението на болестите, които оставят следи върху костите в древността, данни за различни въздействия върху костите, като изкуствената деформация на черепа и трепанацията на черепа, данни за ритуални действия спрямо погребения на починали болни и други.

В книгата на доц. Маринов са публикувани интересни научни факти, свързани с живота по нашите земи преди хиляди години, с най-ранната човешка „протоцивилизация” („Късноенеолитна култура Варна”), описани са различните трудности пред специалистите в процеса на изучаване на находките и как техните открития са обогатили историята на Варненския регион, както и историята на медицината.


Книгата „Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня“ на доц. д-р Георги Маринов може да бъде закупена в книжарниците на МУ-Варна, както и от нашия онлайн магазин.


Доц. д-р Георги Маринов е роден в гр. Добрич през 1939 г. Завършва медицина в гр. София през 1963 г. Придобива специалност по анатомия. Специализира във Варшава, Торун (Полша), Москва, Солун и Квебек (Канада). Работил е като участъков лекар в с. Плачидол (Добричко), ординатор в хирургичното отделение на Окръжна болница – Добрич, и редовен аспирант в Катедрата по анатомия на МУ-Варна. Избран е за асистент в катедрата през 1968 г., а през 1982 г. се хабилитира като доцент. В периода 2000-2005 г. е ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. Доц. д-р Георги Маринов е бил директор на Медицински колеж – Варна (1985-1987 г.), заместник-ректор (1985-1987 г.) и ректор (1987-1990 г.) на Медицински университет – Варна.

Основните му научни разработки са в областта на структурата, ултраструктурата, хистохимията и имуноцитохимията на стената на артериалните и венозни съдове, както и на съдови трансплантанти и протези, микроваскуларизацията на дебелото черво, кожата и стените на съдовете, както и приложението на биоматериали в медицината.

Като специалист по анатомия, участва в археологическото и палеоантропологичното проучване на едни от най-интересните некрополи, открити на територията на Варна и Девня. Съавтор е на втората книга от поредицата, посветена на историята на медицината във Варна – „135 години Варненско медицинско дружество“.


Препоръчваме четенето на книгата „Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня“ да се съчетае с посещение на Музея по история на медицината, където са изложени част от описаните от доц. Маринов находки. Той се намира на ул. “Параскева Николау” № 7 (гр. Варна) и посреща посетители всеки делничен ден от 8:30 до 16:30 ч.