Университетското издателство взе участие в международен симпозиум

„Как да се превърнем в успешни автори и редактори на научни списания?“

Под този надслов премина 3-ят Международен симпозиум, посветен на научните списания и организиран от Тракийския университет (Одрин). В събитието, което се проведе в гр. Одрин от 4 до 6 декември 2018 г., участва голям екип от МУ-Варна – редактори, рецензенти, автори, Университетското издателство и Библиотеката.

Лекторите на симпозиума – Пипа Смарт, президент на EASE (European Association of Science Editors), и проф. д-р Ана Марушич, бивш президент на EASE и председател на научния съвет на WAME (World Association of Medical Editors), обобщиха добрите практики и грешните политики при публикуването на научна статия и издаване на научно списание. Участието в Международния симпозиум е част от политиката за повишаване на качеството и видимостта на периодичните издания, която МУ-Варна следва от години. Идеята е бъдещото сътрудничество да продължи с предстояща покана към лекторите да представят пред по-широка аудитория от МУ-Варна актуални насоки към авторите и редакторите на научни списания.