XVI Международен конгрес по колоректална хирургия в новото приложение на Scripta Scientifica Medica

От 3 до 5 октомври 2019 г. в гр. Варна ще се проведе XVI Международен конгрес по колоректална хирургия. Резюмета на докладите, които ще бъдат представени на научната среща, са публикувани в Scripta Scientifica Medica, vol. 51, 2019, suppl. 1. Приложението е свободно достъпно онлайн през платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна.


Международният конгрес по колоректална хирургия е ежегодно събитие, на което се срещат хирурзи от цял свят, за да обменят опит и знания. Тази година участие ще вземат чуждестранни лектори от Полша, Италия, Австрия, Румъния, Германия, Белгия, Франция, Украйна, Турция, Дубай. По традиция научният форум отделя специално внимание на иновациите в транслационната и персонализираната медицина, лапароскопската и роботизираната хирургия. Президент на Конгреса е проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

На XVI Международен конгрес по колоректална хирургия ще бъдат включени следните тематични направления:

  • злокачествени заболявания на колона, ректума и ануса;
  • възпалителни заболявания на дебелото черво;
  • функционални нарушения на колона, ректума и ануса;
  • хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином;
  • иновации в колопроктологията;
  • стволови клетки при онкогенеза на колоректален рак.

Можете да се запознаете с програмата на Конгреса от тук.

Приложение 1 на Scripta Scientifica Medica за 2019 г. е достъпно тук.