Социално значимият симптом „затруднено носно дишане“

По данни на Световната здравна организация около 12% от населението на земното кълбо страда от затруднение на носното дишане и намаление на обонянието, изразени в различна степен. И макар това да не е директно животозастрашаващо състояние, без съмнение определя качеството на живот. Многообразието на възпалителните и алергичните процеси в носа и синусите, нееднаквото им протичане при различните индивиди, както и възможните последствия от тях поставят пред ринохирургията изключително сложни въпроси за решаване.

До този момент в научната литература проблемът се разглежда като част от клиничната картина на конкретно заболяване. Монографията „Затруднено носно дишане“ на Георги Илиев е единственото издание в страната, което притежава характеристиките на ръководство и разглежда в дълбочина всички аспекти на затрудненото носно дишане. Авторът предизвиква клиничното мислене у читателя, разглеждайки симптома „затруднено носно дишане” като лабиринт от системни взаимосвързани анатомо-физиологични, патологични и други възможности.

Книгата „Затруднено носно дишане“ е написана на достъпен език, така че да бъде полезна и интересна не само за специалисти, но и тепърва навлизащи в тази област студенти. На страниците й е представен опитът на повече от 400 български и чуждестранни автори, както и клинични случаи от практиката на Георги Илиев.

Можете да откриете монографията „Затруднено носно дишане“ в книжарниците на МУ-Варна и в онлайн книжарницата.