Доц. Бранимир Каназирев с монография, отпечатана от Издателство Медицински университет – Варна

Издателство Медицински университет – Варна издаде монографията на доц. Бранимир Каназирев „Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“. Книгата е с обем от 186 страници и представлява съвременна разработка на проблема за сърдечна недостатъчност в най-новите му клинични разновидности. Рецензирана е от проф. д-р Жанета Георгиева Тянева и проф. Христо Благоев Цеков.

Авторът обсъжда теми свързани с терминологията, епидемиологията, диагностиката и терапевтичните проблеми на оформилия се нов синдром на сърдечна недостатъчност със запазена изтласна фракция (СНзИФ) и представя нови теоретични познания или познати такива в нов контекст. Обхванати и резюмирани са решени и нерешени терапевтичните проблеми при пациентите със СНзИФ, старите и нови медикаменти, насоки на научните изследвания, както и бъдещите възможности в тази област, посредством

Въз основа на 531 източника от последните години са изложени резултати, които разширяват нашите разбирания за основните механизми на заболяването. Пълноцветните фигури и таблици разположени във всички раздели на изданието са отлично илюстративно допълнение към представения теоретичен материал.

Можете да се запознаете със съдържанието на книгата на доц. Бранимир Каназирев ТУК.