Започна IX Международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“

Тази година Международната научна конференция, организирана от Медицински университет – Варна и проект HELP 2, програма ERASMUS +, се провежда във виртуална среда. Срещата разглежда предизвикателствата и възможностите, които дигиталните средства отправят към днешното академично образование.

В конференцията тази година опит и идеи обменят преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Плевен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Тракийски университет – Стара Загора, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен, “Carol I” National Defense University (Bucharest, Romania), Нишки университет (Сърбия).


Научната среща протича в 4 тематични области:

  • секция 1: „Актуални стратегии и подходи в преподаването на общ и специализиран чужд език“;
  • секция 2: „Лингвистични и културологични аспекти на комуникативната компетентност, речеви стратегии и тактики“;
  • секция 3: „Електронно обучение в академичен контекст“;
  • секция 4: „Спортни умения в академична среда“.

Работни езици на срещата са български, английски, немски и руски.

Можете да се запознаете с програмата на IX Международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната сфера“ от тук.


*Кадърът показва интерактивен дисплей за изучаване на анатомия и клетъчна биология в МУ-Варна. Автор на снимката е Петко Момчилов.

Пламена Маркова-Колева