начало / помощ
×

Уважаеми потребители,

за да подаде заявка за участие в наш форум, трябва да имате регистрация в тази платформа. След като се регистрирате (или влезете, ако вече сте го направили), ще можете да изберете активната конференция, в която да направите вашата заявка.

Кратка информация какво предстои след успешна регистрация:

* В сектор "Профил", меню "Редакция на профила" въведете вашите данни в съответния формуляр.

** Насочете се към главно меню "Заявка за участие" (вж. и секция упътване).

При проблеми или за сигнали:
press [et] mu-varna.bg

Информация и заявки за участие
Медицински университет – Варна | ФОРУМИ

Няма активни конференции.

Приключили форуми

Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж - Варна

IX-а Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж - Варна
2021-03-26 → 2021-03-31

[архив] информация и програма

×
IX-а Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж - Варна

Основна информация

Интернет връзки за достъп до IX-ата научна сесия за преподаватели, студенти и гости:

 

 

Категория Участник (Презентатор):

 

1. Секция „Дентално здраве“  

    Модератор – доц. Минко Милев, д.оз.   

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mfd2a461277290334a9dcf3b0b7a66170

 

2. Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“ 

    Модератор – гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m63a9f83fc02f12e1d07afc70c824e55a

 

3. Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“

    Модератор – доц. Цветелина Търпоманова, д.м.   

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m2d666f5ca4092c433dfa8671ff720bad

 

4. Секция „Здравни грижи“

    Модератор – доц. Светлана Пенева, д.оз.

    Link:  https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6ce2ff6dd9d26846ec373b9d95bb274f

 

5. Секция „Фармацевтични науки“

    Модератор – гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mf7d87a08bcb6b6035334c2de6577a89d

 

6. Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

    Модератор – доц. Веселина Славова, д.ф.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mda05cbbbe5047fe162cbcca704c0d200

 

7. Секция „Лабораторна и образна диагностика“

    Модератор – доц. Емилия Георгиева, д.оз.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m04f986da9435e11b0a1db6b6f0dc21d4

 

Категория Гости

 

1. Секция „Дентално здраве“  

    Модератор – доц. Минко Милев, д.оз.   

    Link: https://youtu.be/KmaKti_qvp8

 

2. Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“ 

    Модератор – гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

    Link: https://youtu.be/PcfVhFj_k7k

 

3. Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“

    Модератор – доц. Цветелина Търпоманова, д.м.   

    Link: https://youtu.be/x58tdHqqeXY

 

4. Секция „Здравни грижи“

    Модератор – доц. Светлана Пенева, д.оз.

    Link: https://youtu.be/J1pDmbA_ck4

 

5. Секция „Фармацевтични науки“

    Модератор – гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

    Link: https://youtu.be/XY-ruLPZopc

 

6. Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

    Модератор – доц. Веселина Славова, д.ф.

    Link: https://youtu.be/n0-7Cjxb05M

 

7. Секция „Лабораторна и образна диагностика“

    Модератор – доц. Емилия Георгиева, д.оз.

    Link: https://youtu.be/vmj9PN8e2Mk

 

 

Уважаеми колеги,
 
На 26.03.2021 г. от 09:00 до 09:30 часа, в сайта на конференцията, панел „Информация“, ще бъдат публикувани официалните линкове за презентиращите (Cisco Webex…), както и линкове за гости (YouTube) за всички научни секции.
Участниците следва да се включат в платформа Cisco Webex…, а всички останали, проявяващи интерес към Научната сесия, могат да следят събитието през YouTube каналите.

 

Уважаеми участници,

Деветата Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна, планирана за 26.03.2021г., ще се проведе в електронна среда „Cisco Webex Meeting“. Авторите, които имат ангажимент да представят научните разработки, могат да се консултират с експерт от отдел ОИОТ на МУ-Варна за работа със платформата „Cisco Webex…“, която е необходимо да инсталират предварително.

График:

-    Сряда 17.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч.
-    Четвъртък 18.03.2021 г., 14:00 ч. – 16:00 ч.
-    Петък 19.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч.

-    Понеделник 22.03.2021 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.
-    Вторник 23.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч.
-    Сряда 24.03.2021 г., 14:00 ч. – 16:00 ч.
-    Четвъртък 25.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.


Интернет адрес за връзка:

 

https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=ma47be2351fdf472ba5710b8547879ad4


Лице за контакт: Стоян Йовчев
e-mail: stoyan.yovchev@mu-varna.bg

Съвсем скоро ще е на Ваше разположение и програмата за научната конференция по секции, която ще е достъпна на https://press.mu-varna.bg/forums/, панел „Програма“.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“

ГР. ВАРНА

 

 

П О К А Н А

IX НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

 

 

26.03.2021 г.

гр. Варна

 

          На 26.03.2021 г. Медицински колеж – Варна ще проведе в електронна среда IX-ата Научна сесия за преподаватели и студенти. Всеки автор, който желае да се включи в научната сесия, може да участва с не повече от два доклада (представени чрез пауър пойнт презентация), които ще бъдат отпечатани в издание на Медицински университет – Варна.

Работен език: Български език

 

Основни научни направления:

1. Лабораторна и образна диагностика

2. Рехабилитация и медицинска козметика

3. Обществено здраве и медико-социални грижи

4. Дентално здраве

5. Фармацевтични науки

6. Здравни грижи

7. Етични и правни проблеми на медицината

 


   Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в IX-тата Научна сесия за преподаватели и студенти, организирана от Медицински колеж - Варна, под патронажа на Ректора на Медицински университет – Варна, проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

   В нашето съвремие проблемите на общественото здраве придобиват все по-големи мащаби, чиито решения не търпят отлагане.

   Цел на настоящата научна сесия е да осигури възможност за обмяна на ценен изследователски опит и иновативни решения благоприятстващи редица проблеми в здравеопазването.

 


С уважение,

Доц. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж – Варна


 

 

 

 

 

                                                         

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., Заместник-ректор „Научна дейност"

 

Председател:

Доц. Антоанета Цветкова, д.и., Директор на Медицински колеж – Варна

 

Заместник-председатели:

Доц. Николай Недев, д.оз.,

Зам.-директор, Медицински колеж-Варна

Доц. Веселина Славова, д.ф.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

 

Членове:

Доц. Светлана Пенева, д.оз.

Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

Гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

ас. Станислава Мавродинова

преп. Десислава Гешева

преп. Цветелина Михова

 

  Указания за участие:

  • Изисквания за подготовка на научен доклад ТУК

За да заявите своето участие, е необходимо авторът или един от авторите в доклада да се регистрира чрез създаване на профил в настоящата платформа (вдясно горе).

 

Срокове:

  • Регистрация на участниците и подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), бордеро за платена такса и презентация (до 10 слайда ppt формат) до 01.03.2021 г.

 

Регистрационна такса

Такса за един доклад независимо от броя на авторите – 60 лв.

Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.

Регистрационната такса се внася по банков път.

 

Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Банка ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: НК2021МК

 

Адреси за контакти:

Доц. Николай Недев, д.оз.

nikolay.nedev@mu-varna.bg

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

emilia.georgieva@mu-varna.bg

 

Програма

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“

ГР. ВАРНА

 

IX НАУЧНА СЕСИЯ НА

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ, Д.М.

РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

26 МАРТ 2021 г.

 

 

Организационен комитет:

 

Почетен председател:

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., Заместник-ректор „Научна дейност"

Председател:

Доц. Антоанета Цветкова, д.и., Директор на Медицински колеж – Варна

Заместник-председатели:

Доц. Николай Недев, д.оз., Заместник-директор на Медицински колеж – Варна

Доц. Веселина Славова, д.ф.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

 

Членове:

Доц. Светлана Пенева, д.оз.

Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

Гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

ас. Станислава Мавродинова

преп. Десислава Гешева

преп. Цветелина Михова

 

Контакти:

  • WEB и техническо осигуряване:

Лице за контакт: Стоян Йовчев, e-mail: stoyan.yovchev@mu-varna.bg

 

Изтеглете програмата и като PDF файл.

 

 

26.03.2021 г. – петък

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 ч. – ОТКРИВАНЕ / ПРИВЕТСТВИЕ

WEB-пространство / виртуални стаи по секции

 

 

Секция „Лабораторна и образна диагностика“

 

Модератор: Доц. Е. Георгиева, д.оз.,

Връзка с модератора - emiliya.georgieva@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Д. Димитрова-Стефанова, Е. Кьолеян, Е. Иванова, Х. Тоскова, К. Донкова. Acinetobacter baumannii - проблемен микроорганизъм с нарастваща антибиотична резистентност.

 

10:30 - Н. Бонинска, М. Миладинова. Образни методи за диагностика на вродени и придобити изкълчвания на тазобедрена става при деца.

 

10:45 - С. Чаушева, T. Стоева, М. Дянкова, Б. Чаушев, Ж. Данчева, Ц. Йорданова, А. Клисарова, Г. Вълчев. Мониториране ефекта от проведено лечение на пациент с невроендокринен тумор на панкреаса c пет/кт, 68ga-dotatate – клиничен случай.

 

11:00 - T. Стоева, М. Дянкова, С. Чаушева, Ц. Йорданова, Б. Чаушев, Ж. Данчева, А. Клисарова. Ролята на рестадиращ 18f-fdg-ПЕТ/КТ при пациент с малигнен тумор на обвивките на периферните нерви (mpnst), развил се на база неврофиброматоза – клиничен случай.

 

11:15 - M. Дянкова, Т. Стоева, А. Клисарова. Възможни диагностични грешки при интерпретация на 68ga-psma ПЕТ/КТ.

 

11:30 - Й. Михайлова, Н. Саркисян. Съвременни европейски практики - мултидисциплинарни модели в обучението на медицинските лаборанти.

 

11:45 - П. Тенева. Роля на практическото обучение в медицински колеж за формирането на професионални умения и навици у студентите от специалност „Медицински лаборант“.

 

12:00 12:15 Дискусия

Почивка

 

13:00 - А. Кожушкова, Н. Кръстев. Хистологични характеристики на съдовете в pulpa dentis.

 

13:15 - Георги Вълчев, Димитрина Маркова, Даниела Калоянова, Съмър Ел Шемери, София Чаушева, Мариана Йорданова. Визуализация и постпроцесинг на медицински изображения – MPR, MIP, VRT, сегментиране. Същност и приложение.

 

Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“

Модератор: Гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

Връзка с модератора - silviya.filkova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Елена Иванова. Проучване нивото на информираност и готовността за приложение на неконвенционалната медицина от студенти специалност „Рехабилитатор“.

 

10:30 - Донка Николова. Възможностите на лечебната физкултура при възрастни и стари хора с хипертонична болест.

 

10:45 - Юлияна Пашкунова. Развитие и кинезитерапевтично лечение на гленохумералната нестабилност.

 

11:00 - Натали Ивайлова Спасова, Лилиана Сергеева Стоилова, Светлана Трифонова Трифонова- Ласкова, Деница Иванова Димитрова. Лазерна акупунктура.

 

11:15 - Николета Калоянова Карайотова , Йоана Живкова Калчева. Медико-козметичен център или козметичен салон.

 

11:30 - Йоана Костова Неделчева, Ирена Димитрова Ташева, Светлана Трифонова Ласкова, Десислава Илиева Гешева. Приложение на растенията в козметиката.

 

11:45 - Петя Карапетрова, Рая Бакова, Мариана Аберт. Проучване на гръбначните изкривявания при децата от трети и четвърти клас.

 

12:00-12:15 – Дискусия

Почивка

 

13:00 - Александра Тоник Алексиева, Димо Стоянов Кръстев, Златка Димитрова Трайкова - Тодорова, Мариана Димитрова Алберт. Хистологично представяне на Ligamentum capitis femoris.

 

13:15 - Димо Стоянов Кръстев, Александра Тоник Алексиева, Златка Димитрова Трайкова-Тодорова. Лезии на Ligamentum capitis femoris като причина за некротичните промени в articulatio coxae.

 

13:30 - Деница Гроздева, Мина Ивелинова. Превенция и терапия на стареенето – възможности на естетичната акупунктура и ароматерапията.

 

14:00 - Женя Стоянова, Илко Бакърджиев. Нежелание реакции при лазерни, IPL- и LED- процедури.

 

14:15 - Женя Стоянова, Илко Бакърджиев. Микробиом и кожа.

 

14:30 - Яни Шивачев, Атанас Димитров. Хиропрактиката като система от мануални техники.

 

14:45 - Росица Торк, Румяна Лалева. Методи за комплексно лечение на деца с акушерска парализа.

 

15:00 - Марио Милков, Мирослав Стойков. Значение на оториноларингологията и вестибулогията за стойката и баланса на човешкото тяло.

 

15:15 - Силвия Филкова. Подходи за оценка на гръдната кифоза.

 

15:30 - Дискусия

 

 

Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“

 

Модератор: Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Връзка с модератора - tsvetelina.tarpomanova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Ц. Търпоманова, П. Ангелова, С. Юсеинова, Д. Мехмедова. Ефективни интервенции за превенция на агресията на ученици от 5-8 кл.

 

10:30 - Я. Тошева, С. Павлова. Позиция на бизнеса относно поведението на инспектора по обществено здраве при осъществяване на официален контрол в обекти с обществено предназначение.

 

10:45 - Х. Монова, Д. Монов, М. Коларова. Заболяемост от вирусни хепатити във Варна и България за 2014-2019 г.- сравнителен анализ.

 

11:00 - М. Димитрова, М. Коларова, Д. Монов. Епидемиологична характеристика на вирусните хепатити във Варненска област за 2014-2019 година.

 

11:15 - С. Кацарова, Т. Костадинова. Препозициониране на България на европейската карта като туристическа дестинация, предлагаща конкурентен туристически продукт, чрез здравния туризъм (балнео-спа/медикъл спа, спа и уелнес).

 

11:30 - Х. Божинова - Димитрова. Пациентски профил на лицата, желаещи да се ваксинират срещу коронавирусна инфекция в практики за първична медицинска помощ.

 

11:45 - 12:00 – Дискусия

Почивка

 

13:00 - М. Джугларска, Е. Насева, Н. Попов. Контролът от Националната здравноосигурителна каса през погледа на общопрактикуващия лекар.

 

13:15 - И. Георгиева. Циркулярната миграция - възможност за преодоляване на предизвикателствата с миграцията на здравните професионалисти.

 

13:30 - Ц. Йорданова. Роля на ПЕТ/КТ за детекция на далечни метастази при пациенти със злокачествени епителни тумори на глава и шия.

 

13:45 - А. Атанасова. Експресия на микрорибонуклеинова киселина 1228 сред пациенти с хронични възпалителни болести на червата.

 

14:00 - Д. Групчев, Ц. Михова, А. Цветкова, Х. Групчева. Грижа за очното здраве, 3О перспектива – проблеми и възможности.

 

14:15 - Д. Групчев, В. Йоцова, С. Николаева, Х. Групчева. Tрансплантация на роговица и амниотична мембрана в България – ретроспективен анализ на регистъра на „Изпълнителна агенция медицински надзор“.

 

14.30 Дискусия

 

 

Секция „Дентално здраве“

 

Модератор: Доц. Минко Милев, д.оз.

Връзка с модератора - minko.milchev.milev@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Михаел Енчев, Гергана Георгиева. Дентално здраве при пациенти с хронични възпалителни болести на червата и ролята на биомаркерите в диагностиката.

 

10:30 - Гергана Трифонова. Алгоритъм за дентално лечение при деца със злокачествени заболявания.

 

10:45 - Мирослав Стойков, Марио Милков. Биосъвместимост на стъклено-йономерните цименти в денталната медицина.

 

11:00 - Радостина Василева. Дентална ергономия. Ергономични принципи на работа в зъботехнически лаборатории.

 

11:15 - Джендо Джендов, Гергана Георгиева. Предимства и недостатъци на дигиталните технологии в обучението по дентална медицина.

 

11:30 - Елена Димова. Оценка на връзката между лечението с фиксирана ортодонтска техника и развитието на зъбен кариес.

 

11:45 - Светлана Ангелова, Минко Милев. Тенденции в развитието на технологиите за изработване на тотални протези на пациенти след настъпило пълно обеззъбяване.

 

12:00 12:15 Дискусия

Почивка

 

13:00 - Максим Симов. РЕЕК като материал за изработване на фиксирани частични протези с CAD/CAM системи.

 

13:15 - Изабела Оганесян. Мнение на студентите от специалност „Зъботехник“ от Медицинския колеж в структурата на Медицински университет – Варна за образователната платформа „Blackboard“.

 

13:30 - Минко Милев, Светлана Ангелова. Оценка на обучението по зъботехника в Медицински колеж – Варна в условия на пандемия.

 

13:45 - Михаела Варнева. Мнение на студенти от специалност „Зъботехник” на Медицински университет -Варна за въвеждане на нова учебна дисциплина въведение в научно-иследователската дейност.

 

14:00 - Михаела Варнева. Историческа периодизация на професионалните сдружения на зъботехниците в България.

 

 

Секция „Фармацевтични науки“

 

Модератори: Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

Връзка с модератора - silviya.mihaylova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Ирен Лазарова, Десислава Александрова, Виолета Стоянова, Силвия Михайлова, Антоанета Цветкова. 60 години специалност „Помощник – фармацевт“ в гр. Варна.

 

10:30 - София Мартинова, Клара Докова. Ролята на помощник-фармацевтите в Европейските страни.

 

10:45 - Виолета Стоянова, Десислава Александрова. Фармацевтични грижи - ролята на фармацевта за придържането към лекарствена терапия.

 

11:00 - Красимира Зайкова, Асена Сербезова, Даниела Чамова. Регулаторен подход към лекарствата-сираци в САЩ и ЕС.

 

11:15 - Марина Йорданова. Модели за осигуряване на достъп до лекарства за редки заболявания в Европейски страни.

 

11:30 - Йорданка Михайлова. Електронна рецепта - информираност и нагласи на българското население.

 

11:45 - Красимира Зайкова, Д. Желязкова, А. Сербезова Д. Манчева. Инспекции на клинични изпитвания в ЕС.

 

12:00-12:15 – Дискусия

Почивка

 

13:00 - Магдалена Пешева, Анна Тодорова, Живка Добрева. Финансово планиране на приходите в аптека за обслужване на населението на база финансови потоци и данни за заболеваемост.

 

13:15 - Магдалена Пешева, Анна Тодорова, Мария Иванова. Предизвикателства при работата на фармацевтите в аптека за обслужване на населението, свързани с промени в нормативната уредба в условията на извънредно положение и COVID-19.

 

13:30 - Венета Шивачева, Момчил Ламбев, Пламен Бекяров. Роля на мултивезикуларните емулсии, съдържащи серамиди и овлажняващи средства, при лечение на кожни заболявания.

 

13:45 - Надя Агова, Светлана Георгиева, Ивелин Илиев, Емилия Георгиева, Нели Ерменлиева. Антибактериална активност на 4-изопропил-фенил-метилиден-4-[1-(3,5,5,8,8-пентаметил-6,7-дихидронафтален-2-ил) ете-нил] бензо хидразид.

 

14:00 - Станислава Иванова, Силвия Михайлова, Антоанета Цветкова. Методи за подобряване на метаболитната стабилност на пептидни лекарства.

 

14:15 - Димка Иванова, Димана Георгиева. Употреба на Cinnamomum spp., Cichorium intybus, Trigonella foenum-graecum при захарен диабет тип II.

 

14:30 - Пламен Бекяров, Момчил Ламбев, Венета Шивачева. Лечение с екзогенен белодробен сърфактант.

 

14:45-15:00 - Дискусия

 

 

Секция „Здравни грижи“

 

Модератор: доц. Светлана Пенева, д.оз.

Връзка с модератора - svetlana.angelova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Г. Хасан, К. Витанова, К. Рачева. Фактори повлияващи нагласите на студентите от специалност „медицинска сестра“ и „акушерка“ за професионална реализация в сферата на детското здраве.

 

10:30 - Д. Гроздева. Готовност на медицинските сестри от детските ясли за обучение на родителите за създаване на здравословни навици на деца до 3 годишна възраст.

 

10:45 - Д. Тасева. Проучване нагласите на студенти – дипломанти от специалност „медицинска сестра” за работа с деца увреждания и техните семейства.

 

11:00 - Р. Лалева, В. Димитрова, Т. Боева. Нагласите на акушерките от североизточна българия за откриване на самостоятелни акушерски практики.

 

11:15 - С. Радева, Л. Георгиева, Е. Ковачев, С. Димова. Възможност за изграждане на супервизия на акушерската професия в България.

 

11:30 - Р. Радева, Т. Момчилова, Е. Михайлова. Съвременни акушерски грижи в България. Що е то акушерски модел и има ли той почва у нас?

 

11:45 - И. Кирякова, Н. Росенова. Степен на автономност при оказване на акушерски грижи при наблюдение на нормална бременност.

 

12:00 – 12:15 - Дискусия

Почивка

 

13:00 - И. Тодоров. Проучване сред лекари, здравни мениджъри и потребители на медицински грижи на основните фактори, влияещи върху удовлетвореността на пациентите в болница за активно лечение.

 

13:15 - С. Янчева, М. Димитрова, В. Цветкова. Обструктивна сънна апнея, медико-социални измерения, сестрински подходи в превенцията и диагностиката.

 

13:30 - М. Сабри. Профилактични прегледи за рак на маточната шийка – задължителна превенция, която може да спаси живот.

 

13:45 - Т. Тодорова. Компетентност на жените за разпознаване моментите на спешност по време на бременност.

 

14:00 - Т. Радева. Тенденции при употреба на психоактивни вещества - хоспитализирани в УМБАЛ „Света Марина„ гр. Варна и ролята на медицинската сестра.

 

14:15 - К. Стамова. Фактори повлияващи удовлетвореността на хемодиализинте пациенти от получените сестрински грижи.

 

14:30 - Г. Найденова, А. Мехмедова, З. Ахмед, М. Нанкова. Промяна в навиците на хранене по време на пандемия от Ковид 19.

 

14:45 – М. Нанкова, С. Борисова, А. Тонев. Позициониране на пациента преди мининвазивна операция.

 

 

Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

 

Модератор: доц. Веселина Славова, д.ф.

Връзка с модератора - veselina.slavova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - П. Гагова, И. Николова, П. Върбанова, В. Петрова. Студентски нагласи за участие в доброволчески програми.

 

10:30 - Ст. Мавродинова, А. Георгиева. Задължението на рентгеновия лаборант за предоставяне на информация на пациентите с цел получаване на информирано съгласие.

 

10:45 - М. Йорданова. Тенденции в развитието на компетентностите на съвременния рентгенов лаборант съобразно европейската практика.

 

11:00 - В. Славова, А. Керековска. Казуистиката като метод на преподаване на медицинска етика.

 

11:15 - Т. Боева, Р. Лалева. Обзор върху етичните и правни проблеми на аборта по желание.

 

11:30 - А. Джорджанова. Диагностични оценки, водещи до приемане на недееспособност или ограничена дееспособност и връзката им с параметрите на съдебно-психиатричната експертиза и експертната оценка.

 

11:45 – 12:00 - Дискусия

Почивка

 

13:00 - Ю. Костадинов. Перспективи за развитие на корпоративната социална отговорност във фармацевтичните компании в контекста на добрите международни практики.

 

13:15 - Ж. Иванова. Социодемографска характеристика на кръводарителите от Варненски регион.

 

13:30 - М. Ефраим, И. Мичева. Социодемографска характеристика на преживяемостта при пациенти с миелодиспластичен синдром.

 

13:45 - Св. Радева. Фактори на средата на здравната организация оказващи влияние върху мениджмънта в условия на криза.

 

14:00 - Б. Замтиков, Г. Петрова. Удовлетвореност на родителите на деца със специални образователни потребности от услугите предоставяни в Център за социална рехабилитация и интеграция „Радост“ гр. Варна.

 

14:15 - Дискусия


Copyright (c) Издателство на Медицински университет - Варна,
Тема Форум 1.15 | ACS Marsi Edition 18.0.274