Автореферати

Автореферати

Подробни изисквания за подготвяне на автореферат за хабилитация в МУ-Варна могат да бъдат намерени в Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна.

 

Технически изисквания за подготовка на ръкописа:

Основният текст трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows:

 • формат – Paper size А5
 • разстояние между редовете – Line Spacing 1.15
 • полета – по 20 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт –Times New Roman
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваните сканирани снимки трябва да бъдат с резолюция минимум 300 dpi. Наименованието на фигурите трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт –Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic, Bold
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Arial или Times New Roman, с размер 12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт –Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic, Bold
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

 

Отпечатването на автореферати и дисертации се заплаща от авторите.

Запитване за оферта  може да направите тук.

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

 

Подаване на ръкописи:

 • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило;
 • на e-mail: press@mu-varna.bg