Учебна литература

Учебна литература

Основният текст на ръкописа трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows:

 • формат – 210х297 мм или 165х240 мм (договаря се предварително между автор и издателство)
 • разстояние между редовете – Single Space
 • полета – по 20 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт –Times New Roman
 • стил на шрифта – Normal
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваният снимков материал трябва да бъде с резолюция минимум 300 dpi. Наименованието на фигурите трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic, Bold
 • размер на шрифта – 14 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Times New Roman, с размер 8-12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic, Bold
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

 

Рецензирането на учебна литература се извършва от хабилитирано лице, специалист в конкретната област.

Университетът финансира изданията, включени в годишния издателски план. Подаване на формуляр за включване в годишния издателски план – ТУК

 

Сроковете на изпълнение се договарят между автора/ите и издателството.

 

За авторство на учебна литература се заплащат авторски възнаграждения, разпределението им разписва в декларация, подписана от авторите.

 

Отпечатването на издания извън годишния издателски план, се заплаща от авторите.

Запитване за оферта  може да направите ТУК.

 

Подаване на ръкописи:

 • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило.
 • на e-mail: press@mu-varna.bg

 

За повече информация – тел. 052677117 или e-mail: press@mu-varna.bg.