Автореферати и дисертации

Автореферати и дисертации

 

Университетското издателство на МУ-Варна предлага услугата отпечатване на  автореферати и дисертации за придобиване на научни степени. Цената за отпечатване се определя в зависимост от обема и вида печат.

 

Запитване за оферта  – press@mu-varna.bg

 

Сроковете за изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

 

Подаване на ръкописи:

  • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило.
  • на e-mail: press@mu-varna.bg

 

Изисквания за оформяне на ръкописа

 

Дисертациите са непубликувани издания и се отпечатват в ограничен тираж, определен в Правилник за развитието на академичния състав в МУ-Варна. Електронният вариант е собственост на автора и не се разпространява от издателя.