Нов брой на списание „Варненски медицински форум“ е достъпен онлайн

Списание „Варненски медицински форум“ публикува два пъти годишно броеве с научни статии на български език. Брой 2 за 2019 вече е свободно достъпен онлайн на платформата за периодични издания на Университетското издателство.

Ето какво можете да прочетете в него:

Терапевтичен подход при каротидна атеросклероза, съобразно препоръките на Европейското дружество по съдова хирургия

Михаел Цалта-Младенов, Владина Димитрова, Радина Фучиджиева, Дарина Георгиева-Христова, Силва Андонов

Ендоваскуларно лечение при остър исхемичен инсулт – актуални препоръки на Европейската организация по инсулт

Михаел Цалта-Младенов, Владина Димитрова, Радина Фучиджиева, Дарина Георгиева-Христова, Силва Андонова

Магнитно-резонансни маркери на мозъчната микроангиопатия

Емилиан Калчев, Радослав Георгиев, Боян Балев

Arterial spin labeling МРТ – клинично приложение

Емилиан Калчев, Радослав Георгиев, Боян Балев

Генетични маркери при невробластом

Георги Вълчев

Рискови фактори за частична и тотална загуба на лимбални стволови клетки

Зарка Стойчева, Яна Манолова, Йордан Йорданов

Основи на стреса. Фактори и симптоми

Иглика Маринова, Николина Радева

Костна минерална плътност и нейните детерминанти при пациенти в дълготрайна ремисия на Хочкинов лимфом, лекувани в детска възраст – пилотно проучване от един център

Милена Белчева, Ружа Панчева, Яна Бочева, Боян Балев, Валерия Калева, Виолета Йотова

Оценка на кардиометаболитния риск, телесната композиция и костното здраве при деца и юноши в дълготрайна ремисия на остра лимфобластна левкемия – протокол на изследване

Милена Белчева

Модифицирана техника за изготвяне на клетъчен блок при изливи в телесни кухини

Георги Стоянов, Лиляна Петкова, Деян Дженков, Петър Генев

Видео документация в патологоанатомичната аутопсионна практика – предимства и недостатъци

Георги Стоянов, Лиляна Петкова, Деян Дженков

Морфологична находка в ранните етапи на ретинопатия на недоносеното (ретролентална фиброплазия)

Деян Дженков, Георги Стоянов, Христо Попов, Любен Стоев, Ина Кобакова, Неше Али

Обзор на измененията в молекулярната класификация на карцинома на гърдата и в частност на тройно негативните карциноми на млечната жлеза

Василена Цветкова

Аденосквамозен карцином на гърдата със сирингоматозна компонента – метастази в регионални лимфни възли

Василена Цветкова

Терапия с дълбоки осцилации – същност, биологични ефекти, ретроспективен обзор

Вяра Лочева, Илия Тодоров, Лилия Панайотова

Сравнителна характеристика между два типа минерал триоксид агрегат – бял и сив – литературен обзор

Славена Светлозарова

Сравнение в грапавостта на образци от лабораторен композит и циркониева керамика

Милена Георгиева-Димитрова

Разпределение на дентинна свръхчувствителност по зъби

Владимир Панов

Масаж на венци

Владимир Панов

Класификация на гингивалните рецесии – литературен обзор

Ирена Георгиева

Оценка на индивидуалния пародонтален риск. Литературен обзор

Ирена Георгиева

Проблеми и предизвикателства при оценката на фертилността и бременността при пациенти с таласемия майор – някои от указанията от последното ръководство за трансфузионно зависима таласемия

Елена Маринова

Актуални аспекти за пострадали с психични проблеми след бедствени ситуации

Николина Радева, Мария Пантелеева, Христианна Романова

Глобални рискове и засилване готовността за реакция при бедствия

Мария Пантелеева, Николина Радева, Христиана Романова, Теофан Куюмджиев

Хранене, хранителен статус и ракови заболявания при хора с увреждания от Варна

Николина Радева, Христианна Романова, Мария Пантелеева

Наводненията – водещо бедствие за България

Росица Василева, Антон Георгиев, Христианна Романова

Оценка на риска от наводнения в република България (и в частност област Варна)

Христианна Романова

Проучване информираността и готовността за наводнения на чужденци, временно пребиваващи във Варна – първа част

Христианна Романова, Николина Радева, Росица Василева

Проучване информираността и готовността за наводнения на чужденци, временно пребиваващи във Варна – втора част

Христианна Романова, Николина Радева, Росица Василева