„Справочник за прием на студенти за учебната 2020-2021 година“ вече е в книжарниците

Всичко, което кандидат-студентите искат да знаят, на едно място – такава цел си поставя ежегодно актуализираното издание „Справочник за прием на студенти“. Новата книжка с информация за учебната 2020-2021 година вече може да бъде намерена в книжарниците на МУ-Варна и в нашия онлайн магазин.  


Какво ще откриете в „Справочник за прием на студенти за учебната 2020-2021 година“?

  • Ще получите изчерпателна информация относно възможностите за обучение, които предлагат Медицински университет – Варна и Медицински колеж – Варна. На страниците на Справочника са описани всички специалности, както и опциите за реализация след завършване.
  • В правилника за прием на студентите ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси – условията и редът за кандидатстване, приемните изпити за всички специалности, необходимите документи, правилата по време на изпит, оценяване на конкурсните работи, образуване на бала и класиране, обявяване на резултатите и записване на новоприетите студенти…
  • Ако желаете да учите в МУ-Варна, Справочникът ще ви помогне да планирате идващите месеци – в него ще откриете сроковете за подаване на документи за всяка специалност и датите за провеждане на предварителните и редовни изпити.
  • В изданието ще откриете конспекти, препоръчителна учебна литература и информация за провеждането на приемните изпити.
  • Справочникът завършва с онлайн услугите, предлагани от МУ-Варна, както и всички необходими контакти.
  • „Справочник за прием на студенти за учебната 2020-2021“ е богато илюстриран с множество цветни кадри от пъстрия студентски живот в Медицински университет – Варна.

„Справочник за прием на студенти за учебната 2020-2021 година“ можете да закупите в книжарниците на МУ-Варна или да поръчате онлайн от тук.