Здравният специалист в детската ясла – главен герой в учебника на доц. Грудева

Той обучава.

Той възпитава.

Той формира личности.

Той оценява напредъка.

Той информира родителите.

Той наблюдава и коригира отклонения в развитието.

Приписва му се роля на „заместваща майка“ за децата.

Работата на здравния специалист в детската ясла не е никак лека. В ежедневието си той жонглира между различни роли, а залогът е изключително висок. Не е достатъчно да е завършил специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“. За да работи в група с деца, той трябва да притежава редица качества и познания.

Новият учебник на доц. Маринела Грудева е ориентиран към дисциплината „Детска педагогика“ и е в помощ на здравните специалисти с интерес към работа в детска ясла. „Пренаталност и ранно детство (педагогически и психологически аспекти)“ е наръчник в света на най-малките. Учебникът дава яснота и за устройството на детската ясла и особеностите на работния процес.


„Пренаталност и ранно детство (педагогически и психологически аспекти)“ се разпространява единствено като електронна книга. Може да бъде закупена през електронния магазин на МУ-Варна. Повече информация как да поръчате можете да прочетете тук.


Малките деца и обучението

В своя учебник доц. Грудева обръща внимание на особеностите на децата в най-ранна възраст, с които възрастните задължително трябва да се съобразяват.

  • При децата липсва усещане за задължение. С други думи – те не се чувстват длъжни да отговорят на изискванията на възрастните да говорят, играят, пеят и т.н. Нови знания се усвояват непринудено с предизвикване на интерес.
  • Децата са изключително емоционални. Важно е обучението да предизвиква единствено положителни емоции.
  • Нервната система при малките деца се развива динамично. Това води до бърза умора и разсейване, лесна раздразнителност и безпокойство. Образователният процес трябва да се съобразява с това и “уроците” да бъдат кратки.
  • Малките деца имат малък житейски опит. Тяхното въображение тепърва започва да се развива, паметта е нетрайна, а вниманието е неустойчиво. Съобразявайки се с всичко това, практиката показва, че всички нови знания и умения трябва да се повтарят често, но по различен интригуващ начин.
  • Децата имат непреодолим стремеж към двигателна активност, затова предпочитани са подвижните игри.
  • Малките деца са изключително любопитни. Нормално е да задават въпроси (сякаш непрекъснато), а възрастните трябва винаги да отговарят, колкото и да е изморително.

Доц. Маринела Грудева е магистър по българска филология и притежава втора специалност „История“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има придобита професионална квалификация „Специалист по българска филология и учител по български език и литература“. През 2001 г. ú е присъдена образователно-научна степен „доктор по педагогика“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактиката“. Пет години по-късно ú е присъдено научното звание „доцент“. Завършила е следдипломна специализация по социална педагогика, както и редица курсове за повишаване на квалификацията – „Управленски умения“, „Интерактивни методи на обучение“, „Съвременни тенденции в развитието на висшето медицинско образование“, „Педагогика и психология на висшето училище“ и др. Автор е на над 120 публикации, от които 6 монографии. Има над 100 участия с доклади и статии в научни форуми у нас и в чужбина.

Доц. Грудева е удостоена с грамота на Областния съвет на Българския червен кръст за съдействие и принос в развитието на Варненската червенокръстка организация. Носител е на грамота на Община Варна за изключителен принос и активна дейност при разработване и реализиране на партньорски проект „Младежка борса за идеи“ и „Конкурс за най-добра дипломна работа“. Получава диплом и плакет на Община Варна за принос в осъществяването на организирана извънучилищна дейност с деца. Удостоена е с плакет на кмета на Община Варна за принос в осъществяване на младежката политика на общината.