Новото приложение на „Варненски медицински форум“ е посветено на VII-та научна сесия на Медицински колеж – Варна

На 5 и 6 октомври 2018 г. в Медицински колеж – Варна се проведе VII-та научна сесия за преподаватели и студенти. Резюметата на представените доклади и постерни съобщения са публикувани в приложение 2 на списание „Варненски медицински форум“. Научната среща обхвана следните секции: „Дентално здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи, “Varia”, както и постерна сесия „Център по източна медицина“.

Всички резюмета могат да бъдат прочетени онлайн в списание „Варненски медицински форум“, том 7, 2018, приложение 2. Броят е свободно достъпен на платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна.