Брой 2 от 2018 г. на „Варненски медицински форум“ е достъпен онлайн

Списанието на Медицински университет – Варна, което публикува научни статии на български език, е свободно достъпно онлайн на платформата за периодични издания на Университетското издателство.

 

Ето какво можете да прочетете във втория брой от 2018 г. на „Варненски медицински форум“:

Риск от развитие на солидни тумори при пациенти със системен лупус еритематодес
Мария Костуркова, Галя Михайлова, Богдан Русев, Десислава Иванова, Илиян Колев, Камелия Братоева, Иван Щерев, Мария Раданова

Ролята на системата на комплемента при ревматологичните заболявания
Мария Костуркова, Галя Михайлова, Владимир Кадинов, Мария Раданова

Предизвикателството да лекуваш пациент с тежка сърдечна недостатъчност и некротизиращ васкулит – клиничен случай
Мария Димова, Елена Маринова, Дарина Желязкова, Красимира Ненова, Лилия Стоянова, Мария Костуркова

Клиничен случай на пациент със субклиничен хипотиреоидизъм на фона на новооткрит захарен диабет и хипертония
Елена Маринова, Мария Димова, Красимира Ненова, Лилия Стоянова

Некоригирана тетралогия на Фало при 60-годишна жена: етиопатогенетични механизми за наблюдаваната преживяемост
Симона Николаева, Атанас Ангелов

Влияе ли дизайнът на тазобедрената хемипротезна конструкция на риска от разхлабване на ендопротезното бедрено стебло? (Тенденции и сравнителни резултати при износване на тазобедрена протеза)
Николай Коларов, Ивайло Митковски

Морфология на бедрената глава при фрактура на шийката (собствен клинично-морфологичен опит)
Николай Коларов, Ивайло Митковски

Приложение на компютърната и магнитнорезонансната томография при чернодробна ехинококоза
Пламен Гецов, Стоянка Динева  

Особености в метаболизма на андрогените при заболявания на простатата
Богдан Русев, Бистра Галунска  

Експресия на протеин р53 във връзка с клинико-морфологичните показатели при колоректални епителни неоплазми
Недялка Згурова, Мария Цанева

Съвременни терапевтични възможности при карбапенем-резистентни неферментиращи бактерии в България
Атанаска Петрова, Мариана Мурджева

Влиянието на възрастта, образованието и състоянието на общия когнитивен капацитет върху представянето на BVRT (A)
Десислава Русева  

Заболявания, асоциирани с Helicobacer pylori инфекция
Владимир Панов

Клиновидни дефекти – епидемиологични аспекти
Весела Христова, Владимир Панов, Майя Колева

Поправки на зъбни обтурации
Радостина Анастасова, Владимир Панов

Удовлетвореност на децата с неснемаемо протетично лечение
Десислава Димитрова, Радосвета Андреева, Мариана Димова-Габровскa

Обща анестезия и седация в детската дентална медицина – определение, цел, предимства и недостатъци
Радосвета Андреева  

Разпространение и анестезиологични аспекти на денталното лечение на деца чрез седация и под обща упойка
Радосвета Андреева  

Анализ на методи на вестибулопластика при напълно обеззъбена долната челюст – обзор
Елица Джонгова

Необратими пулпити на временните зъби
Добринка Дамянова

Сравнение на ефективността на четките на Dr. Barman‘s за контрол на микробния биофилм за деца на 6 години
Добринка Дамянова, Ирена Георгиева, Траян Маринов

Съвременни тенденции на СПА и уелнес туризма в България
Евгения Владева


Целият брой можете да прочетете тук: http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/issue/view/308