Очакваме Вашите статии за новия брой на Scripta Scientifica Medica

Най-старото списание на Медицински университет – Варна подготвя първи брой за 2019 г. Все още можете да изпратите за публикуване свои статии на следния адрес: http://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm. Списанието приема за рецензиране и редакция обзори, оригинални статии, клинични случаи и писма до редактора.


Защо да публикувате в Scripta Scientifica Medica?

Практиката показва, че автори, публикували в списание с отворен достъп (open access), повишават видимостта на публикациите си и цитиранията. От 2014 г. броевете на Scripta Scientifica Medica се качват на онлайн платформа, въведена за първи път в страната от Университетското издателство. Това позволява на читатели от всяка точка на света по всяко време да получат свободен достъп до съдържанието, публикувано от нашите автори.


Как да повишите своите цитирания?

Създаването на качествена научна публикация е необходимият минимум. Бихте могли да повишите своите цитирания, като обърнете внимание и на следните детайли.

  • Заглавията на научните статии и тяхната популярност са обект на редица проучвания от цял свят. Излезли в едни и същи престижни списания по едно и също време, някои публикации получават повече цитирания. Оказва се, че сред „отличниците“ често попадат статии със заглавия, които включват няколко ключови думи. С правилно подбрани думи се повишава възможността публикацията да бъде открита от онлайн търсачките. Проучвания показват, че в заглавията на най-цитираните статии често присъстват и: trial, randomized, study, cancer, survival, risk.
  • Съавторството увеличава вероятността за повече цитирания. Все пак, при прекалено голям авторски колектив се наблюдава обратен ефект – повишени самоцитирания, което не е в полза нито за автора, нито за списанието, в което е публикацията.
  • Популяризирайте името и работата си с помощта на професионални социални мрежи и участия в научни форуми.
  • Винаги изписвайте имената си правилно и внимавайте, като подготвяте метаданните към публикациите си. Повече за метаданните можете да прочетете тук: https://press.mu-varna.bg/news/metadata/
  • Самоцитирането също помага, стига по-старите публикации да добавят съществен принос към новата. Цитирайте себе си правилно и не забравяйте да актуализирате информацията – ако първоначално публикацията е била „online first”, при последващо споменаване променете това. Внимавайте обаче да не превърнете библиографията на статията в библиография на автора. Винаги добавяйте DOI, което ще позволи намирането на статията онлайн, дори и да бъде преместена. Повече за цитирането в научна статия можете да прочетете тук: https://press.mu-varna.bg/news/references/
  • Публикувайте в списания, индексирани в световни бази данни. Съдържанието на Scripta Scientifica Medica е достъпно за онлайн търсачки от цял свят, сред които тези на Google Scholar, Max Planck Institute for Psycholinguistics, ROAD, Zeitschriftendatenbank (ZDB), WorldCat, SHERPA/RoMEO, Genamics Journal Seek, Academic Resource Index ResearchBible, eLibrary.ru – научная электронная библиотека (РИНЦ), National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Новият брой на Scripta Scientifica Medica очаква Вашите статии!