Запознайте се с новото списание „Журнал на Медицински колеж – Варна“

Първият брой на новото списание на Медицински университет – Варна вече може да бъде прочетен онлайн на платформата за периодични издания на Университетското издателство.

 „Журнал на Медицински колеж – Варна“

Главен редактор е проф. д-р Димитричка Близнакова.

Редактори са проф. д-р Христина Групчева, доц. д-р Добрин Паскалев, доц. д-р Стефан Цеков, доц. Антоанета Цветкова, доц. д-р Параскева Манчева, доц. Максим Симов, доц. д-р Илко Бакърджиев, доц. Веселина Славова, ас. д-р Цветелина Костадинова, д-р Георги Вълчев, Мариана Купенова.

Публикуват се обзори, оригинални статии, кратки клинични наблюдения, история на медицината, медицина и култура.

Могат да публикуват научни работници и преподаватели, както и студенти от научни институции в областта на медицината и здравеопазването.

Езикът на статиите е български, с резюмета на английски.

Статиите се подават чрез онлайн издателската система на МУ-Варна за публикуване на научна периодика на адрес: http://journals.mu-varna.bg/index.php/jmk

Указания към авторите с изисквания за ръкописите можете да прочетете на: http://journals.mu-varna.bg/index.php/jmk/about/submissions#authorGuidelines

Корицата на списанието символизира устойчивостта във времето и стремежа към съвършенство, характерни за институцията Медицински колеж – Варна и пътя, по който върви през последните 76 години.

Първият брой можете да откриете онлайн тук: http://journals.mu-varna.bg/index.php/jmk/issue/view/299

Съдържание:
За „съперничеството” и „сътрудничеството” между медицината и философията
Веселина Славова

Възможности за реализация на инспекторите по обществено здраве като специалисти по здравно образование в училищата
Цветелина Търпоманова

Иновационни технологии в лабораторната медицина за превенция и контрол на хроничните болести
Емилия Георгиева, Цветелина Костадинова, Добрин Паскалев, Йорданка Михайлова, Зинаида Иванова

Имуномодулиращ и противотуморен ефект на agaricus blazei, coriolus versicolor, ganoderma lucidum, grifola frondosa
Антоанета Цветкова, Антония Христова, Димана Димитрова, Десислава Александрова,Силвия Михайлова, Момчил Ламбев

Ролята на рехабилитацията при хроничната болест
Параскева Манчева, Гергана Ненова, Николай Недев, Елена Крайчева

Ултразвукова диагностика на вродените аномалии на бъбреците в детска възраст
Димитричка Близнакова, Боян Балев, Георги Вълчев, Калоян Асеновски, Мариана Купенова