„Аз съм и аз ще бъда“ – Световен ден за борба с рака

За 19-та поредна година в рамките на ден целият свят се обединява около една обща инициатива – борбата с рака. На 4 февруари ежегодно вниманието се фокусира към начините за повишаване на информираността и възможностите за достъп до качествено лечение. Тази година Световният ден за борба с рака преминава под мотото „Аз съм и аз ще бъда“. Призивът на Съюза за международен контрол на рака, който е инициатор на ежегодното събитие, е всеки да вземе участие в каузата. Основна цел е да се повиши информираността относно рисковите фактори, начините за превенция, средствата за диагностика и най-новите методи за лечение.


В университетските книжарници и в нашия онлайн магазин можете да откриете следните заглавия по темата, издадени от Медицински университет – Варна.


„Колоректални преканцерози. Новости в диагностиката, профилактиката и лечението“

Кирил Киров

(2017)

Монографията е практически наръчник – в помощ на лекаря при съмнение за развитие на злокачествен колоректален рак.

„Значителният напредък на генетиката през последното десетилетие предоставя все по-големи възможности за ранна и прецизна диагностика на колоректалните преканцерози. Разработват се и се прилагат все по-масово разнообразни успешни скринингови програми за своевременно идентифициране на риска от поява и развитие на колоректален рак при болните с колоректални преканцерози.“


„Рак на яйчника. Етиопатогенеза, диагноза и лечение“

Елис Исмаил

(2017)

Монографията описва  етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и лечението на един от най-коварните и трудни за лечение карциноми на женските полови органи – яйчниковият карцином.

„Яйчниковият карцином е обществено значима болест, която засяга жени от всички възрастови групи, като в голям брой от случаите е диагностициран в късен стадий, когато лечението е много скъпо и сложно, а лечебните резултати са незадоволителни… В ранни стадии подлежи на ефективно лечение, което намалява смъртността.“


„Системен възпалителен отговор при лапароскопска радикална простатектомия при рак на простатната жлеза“

Николай Евтимов

(2016)

Монографията проучва радикалното лечение на простатния карцином чрез минимално инвазивна техника.

Ранното откриване на безсимптомното протичане на рака на простатата до голяма степен се дължи на рутинното изследване на PSA. Скрининговото му изследване е особено важно за откриването на бавно пролиферативните тумори с дълъг латентен период.


„Тумори на сърцето в детската възраст“

Петър Шивачев

(2016)

Монографията е полезно съвременно помагало относно рядко срещаните сърдечни тумори в детската възраст.

„Днес бурното развитие на неинвазивните образни методи на изследване, нуклеарната медицина, имунохистохимията, цитогенетиката, както и на съвременната кардиохирургия и реанимация, доведоха до рязко подобряване на ранната диагностика, преживяемостта и дългосрочната прогноза на децата със сърдечни тумори.“


Modern Prevention of Gastric Cancer

Миглена Стамболийска

(2015)

„Възможно ли е да се предотврати ракът на стомаха?“

Отговор на този въпрос с повишен интерес търси доц. д-р Миглена Стамболийска в своята монография, написана на английски език.


„Таргетна и системна терапия при белодробен карцином – от молекулярната биология до клиничните проучвания“

Иван Щерев Донев

(2013)

Монографията прави подробен анализ на прилаганите терапевтични схеми за лечение на белодробния карцином, като се фокусира върху ставащата все по-популярна т.нар. таргетна (прицелна) терапия. При нея се използват биологични вещества, които могат избирателно да активират или потискат биологични процеси.

„В сравнение с химиотерапевтичните агенти, таргетните агенти предлагат намалена токсичност, особено при продължителен прием. Комбинации от таргетни агенти може да имат и потенциала да предложат нови парадигми на лечение.“