Монографията на Христиана Маджова проучва „диагностичния прозорец“ към човешкото тяло

„Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания“ е най-новото заглавие на Издателството на Медицински университет – Варна. Монографията на Христиана Маджова постига ефекта на ценно ръководство – актуално, полезно и изцяло насочено към практиката. Изданието си поставя за цел да разкрие потенциала на един лесно достъпен, но не напълно проучен биологичен материал – слюнката.

В наши дни най-често за изследвания се използват кръвен серум и урина. Според изследователи нежеланието за по-широка употреба на слюнката в процеса на диагностиката се дължи на по-слабо проучените й химически състав и свойства. Въпрос на време е сиалохимията да заеме ключова позиция в ранното откриване и мониторинг на системни и орални заболявания, включително и в геномната медицина. Една от стъпките в тази посока е монографията на Христиана Маджова, която прави съвременен прочит на проучванията на български и чужди автори. Авторът обобщава данни от научната литература, поставяйки си за цел да разкрие клиничния потенциал на слюнката за пълноценното й използване не само в диагностичната дентална практика, но и в редица области на медицината. Съдържанието се базира на 342 литературни източника, 70% от които са публикувани през последните 5 години.

Слюнката като биологичен материал предизвиква все по-голям интерес и дори е наречена „диагностичен прозорец“ към човешкото тяло – както в здраве, така и в болест. Тя, като огледало, отразява функционалното, метаболитно, хормонално и емоционално състояние на организма. Освен предимствата и възможностите, които предоставя изследването на слюнка, Христиана Маджова разглежда още един интересен въпрос – „Какво ще стане, ако денталните лекари и медиците обединят дейността си и започнат да подобряват живота на индивидите?“ Не случайно монографията е насочена към широк кръг от читатели. Изданието ще заинтригува не само лекари, свързани с денталната и обща медицина, но и любознателни студенти, както и специалисти в областта на физиологията, патофизиологията, клиничната лаборатория, клиничната патология, кардиологията, гастроентерологията, ендокринологията, метаболитните заболявания, нефрологията, неврологията, педиатрията, имунологията, инфекциозните болести, фармакотерапията, токсикологията, онкологията, съдебната медицина, психологията, спортната медицина.


Можете да намерите монографията „Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания“ в книжарниците на Медицински университет – Варна, както и в нашия онлайн магазин.


Д-р Христиана Маджова завършва дентална медицина в Медицински университет – Варна и има специалност по „дентална клинична алергология“. Работи като асистент в Катедра по консервативно зъболечение и орална патология. В момента специализира “оперативно зъболечение и ендодонтия”. Д-р Маджова има стаж по орална и лицево-челюстна хирургия в Първи московски държавен медицински университет и изкарва обучение в Швейцария за ендодонтско лечение и естетично възстановяване. От 2014 г. е сертифициран лектор на Dentsply Mailefer. Д-р Маджова има участия в научни форуми, конгреси, курсове и лекции от различни области на денталната медицина. Основните й научни разработки са в областта на консервативната дентална медицина, оралната патология, денталната клинична алергология, оториноларингологията и здравната промоция. Съавтор е на учебник по орална патология за студенти на английски език и учебник по орална медицина на български език.