Categories

May 2021
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Categories
Interview

„Здравите временни зъби са предпоставка за здрави постоянни зъби“. Разговор с д-р Добринка Дамянова

Нова монография, насочена към денталното лечение при деца, вече е в продажба в книжарниците на Медицински университет – Варна. „Инвазивно лечение на необратимите пулпити на временните зъби“ на д-р Добринка Дамянова е актуален и задълбочен научен труд. Препоръчан е от ръководителя на Катедра по детска дентална медицина към Медицински университет – Варна, доц. д-р Радосвета Андреева-Борисова, като:

„ценно и незаменимо помагало за подобряване на здравето на оралната кухина на детските пациенти.“

За монографията и особеностите на временните детски зъби разговаряме с д-р Добринка Дамянова.


Д-р Дамянова, издадохте монографията „Инвазивно лечение на необратимите пулпити на временните зъби“. Защо избрахте тази тема и какво ще открият читателите на страниците?

Актуалността на проблемите, свързани с лечението на временните зъби, определи и необходимостта от изработването на монографичния труд. Създадените препоръки на тази основа ни предоставят възможност за избор на най-подходящите методи и средства за превенция и лечение на патологията на временните зъби и повишава ефективността им.

В книгата представяте клинични случаи от практиката си. Разкажете ни повече за тях.

Включих 300 от моите пациенти от 3 до 6 години, лекувани от мен неинвазивно и инвазивно/оперативно в Катедра по детска дентална медицина и Университетски медико-дентален център в гр. Варна във Факултет по дентална медицина, за периода 2014-2017 г. Всички деца-пациенти имаха висок риск от развитие на кариес. Това определих с помощта на специален инструмент за оценката на риска от развитие на кариес. Част от пациентите от 3 до 6 години бяха и с вече развити стадии на пулпити на някои от временните им молари.

Това наложи монографията да е посветена на подобряване на познанията на практикуващите детски дентални лекари за новата лечебна концепция по отношение на диагностициране и избор на лечебни методи за некавитирания и кавитирания зъбен кариес. Разработих и неинвазивен метод за избор при приложение на минерализиращи лакове. Възникна и необходимост от профилактирането им и лечението им, за да бъде запазено временното съзъбие на децата по-дълго без усложнения. Изготвих един алгоритъм за неинвазивен метод на лечение на кариеса или това са d1 и d2 лезиите на временните зъби в детска възраст. Доказахме и възможността за избор на средство/метод за превантивно лечение на началните кариозни лезии, с локално приложение на флуориди (или лаковете).

За да разработя монографията си, приложих и експериментални методи за изследване на кариеса на емайла чрез СЕМ, микрорентгенография и рентгенова дифракция. Те бяха проведени от мен в Института по физикохимия към Българската академия на науките в гр. София. Съпоставих предимствата и недостатъците на основните ендодонтски методи на биологично лечение и пулпотомия за временните зъби, като резултатите ще подпомогнат да бъде направен точният избор на лечебен метод от клиницистите.

Към кои читатели сте насочили монографията?

Монографията може да се прилага от студенти, специализанти и докторанти по детска дентална медицина, както и от специалисти по детска дентална медицина, работещи в доболничната помощ, а също и от общопрактикуващите лекари в частните дентални практики и съвременни клиники.

Вие сте специалист по детска дентална медицина. Какви предизвикателства крие работата с деца?

Целта на всеки клиницист, който диагностицира и лекува деца, е да предостави на децата до юношеството и зрелостта им мотивацията да приемат без страх и с толерантност зъболечението. В нашите клиники ако това се постигне и децата и юношите оценят значението на оралното здраве за общото здравословно състояние, тогава часовете, прекарани в управление на поведението и практическата превенция, стават полезни.

Важен момент в диагностиката, определянето на необходимостта от лечение, избора на лечебен метод и средства е установяването на характера на кариозния процес и разграничаването на активните, стационираните и регресиралите кариозни лезии. Когато има установен контрол върху рисковите фактори, може да се пристъпи към реминерализация на наличните начални лезии и успешно стациониране и/или регресиране на кариозния процес. Лечението става превантивно, а денталната профилактика – част от него.

Модерната детска дентална медицина диагностицира и лекува не само кавитираните кариесни лезии, а новият подход включва ранната диагностика на лезията преди тя да се развие. В съвременната клиника прилагаме превантивното и неоперативно лечение, като се стремим да спрем и кариесния процес, т.е. навременно отстраняване на етиологичните фактори, довели до патология, и осигурено доминиране на защитните фактори.

Какво бихте посъветвали студентите и тепърва навлизащите в света на детската дентална медицина?

Успешната практика на детската дентална медицина изисква отлично познаване на нормалното развитие и поведение на детето, както и наличие на технически и клинични умения, които са необходими за работа и провеждане на лечение в детска възраст. Необходимо е и отлично познаване на методите за повлияване на поведението на детето в клинична обстановка при страхово такова от страна на пациентите. Отличните познания на лечебните методи по кариесология и ендодонтия ще осигурят точност и сигурност в клиничната практика на колегите, избрали да лекуват пациенти в детска възраст.

А какво бихте посъветвали родителите на малки деца? Какво е добре да знаят за здравето на временните детски зъби?

Съвременният подход изисква мотивирано участие на пациента и/или неговите родители в лечението, периодични контролни прегледи, участие на пациента в контрола на собствената си орална среда и здраве. Българската школа по детска дентална медицина има своите постижения в областта на неоперативното лечение на началния кариес, но липсват проучвания при превантивното лечение на временните зъби. Подходящи за неинвазивно (неоперативно) лечение са по-голямата част от кариесната патология в детска възраст – обратимите кариозни лезии, във възможно най-ранния етап от появата им, включително и при временното съзъбие. Здравите временни зъби са предпоставка за здрави постоянни зъби или временното съзъбие предопределя здрави зъби за цял живот.

Малките пациенти често се различават по нивото на отговора си към болката. Силна, продължителна, спонтанна или нощна болка навеждат към мисълта за необратим пулпит или към дентален абсцес. Анамнезата, разказана ни от родителите, за повтаряща се нужда от аналгетици показва некроза на пулпата. Зъбната болка намалява, когато се образува фистула и така се намалява вътрешното налягане, но това означава задълбочаване и усложняване на патологията. В тези случаи причината все още е налице и трябва да се елиминира. Освен това, поради отворения апекс процесите лесно преминават в периапекса и гангрената се усложнява с периодонтит заради резорбтивните процеси в периапекса, повишената остеокластна активност, като всичко това води до невъзможност за ограничаване на възпалението. Всяка екзацербация на затихнал възпалителен процес е свързана с бурно ексудативно възпаление и абсцедиране. Процесът лесно хронифицира с образуване на фистулен ход. Намалява и болката от зъба за пациента.

Ето защо родителите на детето – наш пациент, е необходимо да потърсят нашата квалифицирана помощ, колкото се може по-рано.  


Д-р Добринка Дамянова завършва дентална медицина в София. От 2007 г. е част от академичния състав на Катедра по детска дентална медицина във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Има придобити специалности по обща стоматология и детска дентална медицина. Д-р Дамянова е автор на 35 публикации, 5 от тях в списания с импакт фактор. Има участия в 8 научни конгреса с общо 7 постера и 2 презентации.

Д-р Дамянова е част от екипа на Университетския медико-дентален център (УМДЦ) – Варна.


Монографията „Инвазивно лечение на необратимите пулпити на временните зъби“ на д-р Добринка Дамянова може да бъде закупена от книжарниците на МУ-Варна или поръчана онлайн от тук.