Осмата научна сесия на Медицински колеж – Варна в новото приложение на „Варненски медицински форум“

От утре в Медицински колеж – Варна започва Осмата научна сесия за преподаватели и студенти. Събитието ще се проведе на 18 и 19 октомври 2019 г., под патронажа на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов. Почетен председател на Научната сесия е заместник-ректорът в областта на иновациите и транслационната медицина проф. д-р Христина Групчева. Председател е директорът на Медицински колеж – Варна проф. д-р Димитричка Близнакова.

От днес можете да прочетете онлайн резюметата на докладите и постерните съобщения, които ще бъдат представени на Осмата научна сесия. Те са публикувани в приложение 2 за 2019 г. на списание „Варненски медицински форум“. Броят е свободно достъпен онлайн през платформата за периодични издания на Университетското издателство на МУ-Варна.


Програма на Осма научна сесия на Медицински колеж – Варна:

 

18 октомври 2019 г. (петък)

18:00 – откриване в I аудитория на Медицински университет – Варна

19 октомври 2019 г. (събота)

09:00-09:30 – регистрация

09:30-10:00 – приветствие в зала В на Медицински колеж – Варна

Секция „Лабораторна и образна диагностика“ – зала 106

10:10-11:30 – изнасяне на доклади

11:30-12:00 – кафе пауза/ постерна сесия

Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“ – зала 106

12:00-13:00 – изнасяне на доклади

13:00-13:15 – дискусия

13:30-15:10 – презентации на фирми

Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“ – зала 112

10:00-10:30 – изнасяне на доклади

Секция „Дентално здраве“ – зала 112

10:30-11:30 – изнасяне на доклади

11:30-12:00 – кафе пауза/ постерна сесия

Секция „Фармацевтични науки“ – зала 112

12:00-12:50 – изнасяне на доклади

12:50-13:15 – дискусия

Постерна сесия – „Център по източна медицина“

11:30-12:00


Повече информация за Осмата научна сесия на Медицински колеж – Варна можете да откриете тук.

„Варненски медицински форум“, том 8, 2019, приложение 2 можете да прочетете тук.