Годишният издателски план за 2018 г. е приет

Университетското издателство вече работи по новите заглавия, включени в Годишния издателски план за 2018 г.

В края на всяка календарна година Медицински университет – Варна, събира предложения от всички катедри. Те се съобразяват с утвърдените учебни планове и програми, наличната учебна литература в съответната област, както и броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина. В началото на новата календарна година на Академичен съвет се одобрява финалният списък със заглавия.

Годишният издателски план за 2018 г. включва 15 издания за целите на учебната, научната и административна дейности, нови броеве на периодичните издания на МУ-Варна, учебници и учебни помагала за съответните факултети. Целият списък със заглавия можете да разгледате във файла Годишен издателски план 2018.